Bouwstenen overzicht

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken

Overzicht van alle bouwstenen in onze onderwijswiki

Een bouwsteen bevat informatie over een specifiek onderwerp binnen een leerlijn. Bouwstenen zijn divers van aard en kunnen groter of kleiner zijn. Ze kunnen een heel onderwijsprogramma bevatten of slechts een stuk achtergrondinformatie of bijvoorbeeld een filmpje. Omwille van het gebruiksgemak streven we ernaar om alle bouwstenen in uniform aan te bieden.

Voor voor meer informatie over de opbouw van een bouwsteen zie bouwsteen format.

Leerlijn korte episode zorg


Leerlijn spoedeisende zorg

Leerlijn chronische zorg

Leerlijn complexe ouderenzorg

Leerlijn SOLK

Leerlijn zorg voor het kind

Leerlijn psychische klachten

Leerlijn palliatieve zorg

Leerlijn preventie

Leerlijn praktijkmanagement


Competentieleerlijnen

Leerlijn medisch handelen

Leerlijn communicatie

Leerlijn maatschappelijk handelen

-

Leerlijn kennis en wetenschap

Leerlijn professionaliteit

Leerlijn diversiteit