Bouwstenenoverzicht

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken

Overzicht van alle bouwstenen op onze onderwijswiki

Een bouwsteen bevat informatie over een specifiek onderwerp binnen een leerlijn. Bouwstenen zijn divers van aard en kunnen groter of kleiner zijn; ze bevatten een heel onderwijsprogramma, een stuk achtergrondinformatie of bijvoorbeeld een video. Omwille van het gebruiksgemak streven we ernaar de bouwstenen uniform aan te bieden.

Voor voor meer informatie over de opbouw van een bouwsteen zie bouwsteen format.

De 10 huisartsgeneeskundige thema's

Leerlijn korte episode zorg


Leerlijn spoedeisende zorg

Leerlijn chronische zorg

Leerlijn complexe ouderenzorg

Leerlijn zorg voor het kind

Leerlijn psychische klachten

Leerlijn SOLK

Leerlijn palliatieve zorg

Leerlijn preventie

Leerlijn praktijkmanagement

Competentiegebieden

Leerlijn medisch handelen

Leerlijn communicatie

Leerlijn maatschappelijk handelen

Leerlijn kennis en wetenschap

Leerlijn professionaliteit

Overige aandachtsgebieden

Leerlijn diversiteit

Leerlijn seksualiteit

Leerlijn innovatie