Cao

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Regelgeving

Hoofd
Nettie Blankenstein

Adjunct hoofd
Harry Schleypen

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Regelgeving

Je kunt hier de officiele complete cao-tekst mét bijlagen downloaden.

Voor een artikelsgewijze toelichting op de cao verwijzen wij u naar de personeelsinformatie van de SBOH.

De cao is afgesloten tussen de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de SBOH, werkgever van huisartsen in opleiding.

De officiele vindplaats van de Cao tekst vind je op de website van de SBOH:

SBOH.png

Inhoudsopgave van de Cao 2018/2019

Deel A 

 • Begripsbepalingen
 • Artikel 1: Werkingssfeer en looptijd
 • Artikel 2: Toepasselijk recht/toepasselijke rechter
 • Artikel 3: Belangenbehartiging
 • Artikel 4: Verplichtingen aios en SBOH
 • Artikel 5: Nevenfuncties
 • Artikel 6: Arbeidsovereenkomst
 • Artikel 7: Plaats van tewerkstelling
 • Artikel 8: Arbeidsduur
 • Artikel 9: Vakantie
 • Artikel 10: Feestdagen
 • Artikel 11: Buitengewoon verlof
 • Artikel 12: Cursussen, congressen en studiereizen
 • Artikel 13: Zwangerschap
 • Artikel 14: Verzekeringen
 • Artikel 15: Arbeidsongeschiktheid
 • Artikel 16: Uitkering bij overlijden

Deel B

 • Artikel 1: Werktijden en arbeidsduur
 • Artikel 2: Salariscomponenten
 • Artikel 3: Vergoeding diensten op onregelmatige tijden
 • Artikel 4: Onkostenvergoedingen
 • Artikel 5: Pensioenregeling
 • Artikel 6: Aioto-regeling

 Bijlagen

 • Bijlage B-1: Salarissen en onkostenvergoeding
 • Bijlage B-2: ORT-regeling gevaluteerde klinische stage