Categorie: Competentie 7.3 - Beroepsethiek en respect

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken

Competentie (uit het Competentieprofiel)

7.3 De huisarts gaat binnen het kader van de beroepsethiek bewust om met voorkomende verschillen in normen en waarden

  • handelt conform de geldende beroepscode.
  • gaat respectvol om met verschillen in normen en waarden voor zover ze niet strijdig zijn met de geldende ethische – en medische gedragsregels

Gedragsindicatoren (uit de ComBeL)

Beroepsethiek

  • respecteert de eigen verantwoordelijkheid van patiënten en ondersteunt hen daarin
  • geeft naar patiënten de grenzen van de medische (on)mogelijkheden helder aan, kan omgaan met de verschillende verwachtingen van patiënten
  • gaat zorgvuldig om met morele hulpvragen (abortus, euthanasie)
  • gaat niet over de grenzen van de eigen deskundigheid heen

Respect

  • geeft anderen (mede-aios, opleider, andere collega’s) feedback; doet dit op respectvolle wijze
  • bejegent anderen respectvol, ongeacht geslacht, religie, afkomst, sexuele geaardheid etc. en ook wanneer hun opvattingen afwijken van de eigen opvattingen
  • accepteert verschillen in normen en waarden tussen verschillende hulpverleners en –vragers, tenzij deze strijdig zijn met de geldende ethische en medische gedragsregels
  • houdt rekening met schaamte, verlegenheid en terughoudendheid van patiënten

Bouwstenen in de Leerlijn professionaliteit.

Deze categorie bevat geen pagina’s of media.