Categorie: Competentiegebied 2 - Communicatie

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken

Omschrijving

Dit competentiegebied omvat alle vormen van verbale en non-verbale communicatie tussen huisarts en patiënt tijdens elk patiëntencontact. De kern bestaat hier uit het initiëren en onderhouden van een constructieve dialoog en werkrelatie met de patiënt en het zorgdragen voor een medisch verantwoorde gezamenlijke besluitvorming. Communicatie met andere hulpverleners valt onder competentiegebied Samenwerking.

2.1 De huisarts bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op

  • creëert een sfeer van vertrouwen.
  • toont betrokkenheid bij patiënt (en naasten) en legt daarmee de basis voor een duurzame vertrouwensrelatie.

2.2 De huisarts past communicatietechnieken en -middelen doelgericht toe

  • past zinsbouw en woordkeus aan bij leeftijd, geslacht, etnische en culturele achtergrond, en emotie van de patiënt.
  • licht de opbouw van het consult helder toe.
  • zet communicatiemiddelen (bijv. e-mail, telefoon, videoconsult etc.) patiëntgericht in.

2.3 De huisarts betrekt de patiënt actief bij de besluitvorming

  • exploreert het referentiekader van de patiënt door actief te luisteren en de hulpvraag te verhelderen.
  • stimuleert de patiënt om te reageren op de gestelde vragen, de werkhypothese en de geboden informatie.
  • adviseert een patiënt over mogelijke behandelingen en begeleidt het keuzeproces bij het opstellen van het behandelplan en het stellen van persoonlijke doelen.
  • geeft nadere toelichting, helpt informatie te ordenen verifieert systematisch of de informatie correct is begrepen.
  • bespreekt de uitvoerbaarheid van het voorgenomen beleid.

Pagina’s in categorie "Competentiegebied 2 - Communicatie"

Deze categorie bevat de volgende 109 pagina’s, van in totaal 109.