Chronische zorg en seksualiteit

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn chronische zorg
Auteur

Paul Janssen
Susanne Claessen

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

1. Behandelt chronische ziekten

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Samenwerken

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

De huisartsenpraktijk vervult een belangrijke taak als het om seksuele gezondheid gaat. Toch weten niet alle patiënten met vragen, zorgen of problemen rondom seksualiteit de huisartsenpraktijk te vinden. Door te anticiperen op vragen en informatiebehoeften van uw patiënten, kunt u onnodige zorgen of problemen rondom seksualiteit voorkomen. (uit www.seksindepraktijk.nl).

Diabetes en seksualiteit

Diabetes kan invloed hebben op het seksuele leven, zoals minder zin hebben, opwindingsproblemen, erectieproblemen, problemen met klaarkomen of een minder vochtige vagina hebben. Dat kan door de ziekte zelf komen, maar ook door de medicijnen of de manier waarop de diabetespatiënt met zijn ziekte omgaat.

In deze brochure van RutgersWPF, Kenniscentrum voor seksualiteit wordt uiteengezet welke problemen diabetespatiënten op seksueel gebied tegen kunnen komen en wat zij kunnen doen om deze te verminderen of voorkomen. Daarnaast staat er informatie in over welke invloed medicatie kan hebben op de seksualiteit, en welke anticonceptie geschikt is.

Zie brochure RutgersWPF: https://www.rutgers.nl/producten/diabetes-en-seksualiteit

HVZ en seksualiteit

Hart- en vaataandoeningen kunnen invloed hebben op het seksuele leven, zoals minder zin hebben, erectieproblemen, droog klaarkomen en pijn bij het vrijen. Dat kan door de ziekte zelf komen, maar ook door de medicijnen of de manier waarop u ermee omgaat.

In deze brochure van RutgersWPF, Kenniscentrum voor seksualiteit, wordt uiteengezet welke problemen mensen met hart- en vaataandoeningen op seksueel gebied tegen kunnen komen en wat zij kunnen doen om deze te verminderen of voorkomen. Daarnaast staat er informatie in over welke invloed medicatie kan hebben op de seksualiteit, en welke anticonceptie geschikt is.

Zie brochure RutgersWPF: https://www.rutgers.nl/producten/hart-en-vaataandoeningen-en-seksualiteit

COPD en seksualiteit

Astma en COPD kunnen invloed hebben op het seksuele leven, zoals minder zin hebben, opwindingsproblemen en erectieproblemen. Dat kan door de ziekte zelf komen, maar ook door de medicijnen of de manier waarop u ermee omgaat.

In deze brochure van RutgersWPF, Kenniscentrum voor seksualiteit, wordt uiteengezet welke problemen mensen met astma of COPD op seksueel gebied tegen kunnen komen en wat zij kunnen doen om deze te verminderen of voorkomen. Daarnaast staat er informatie in over welke invloed medicatie kan hebben op de seksualiteit, en welke anticonceptie geschikt is.

Zie brochure RutgersWPF: https://www.rutgers.nl/producten/astma-copd-en-seksualiteit

Doel

Onderwijsactiviteit

Gebruiksaanwijzing

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn chronische zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit