ComBeL

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken

De CompetentieBeoordelingsLijsten (ComBeLs) is een digitaal formulier in het E-portfolio van de aios. Met dit formulier onderbouwen opleiders en docenten/opleiders hun oordeel over de aios.

De ComBeLs bestrijken de zeven competentiegebieden uit het competentieprofiel van de huisarts:

  1. vakinhoudelijk handelen
  2. communicatie (met patiënt)
  3. samenwerken
  4. organiseren
  5. maatschappelijk handelen
  6. wetenschap en onderwijs
  7. professionaliteit.

Ieder competentiegebied omvat verschillende competenties en van elke competentie zijn de indicatoren voor de beoordeling omschreven.

Voor wie

De opleider/docent vult de lijst in aan de hand van zoveel mogelijk directe observaties. Ook de aios kan een eigen exemplaar van de ComBeL passend bij de stage en beoordelaar invullen.

Wanneer

De ComBeL ligt ter tafel tijdens het voortgangsgesprek. Eventuele verschillen worden besproken en geanalyseerd.

ComBels voor opleiders, referentieversie

ComBeL voor docenten, referentieversie

Overzichten verplichtingen

Zie de onderstaande verplichtingen overzichten voor de toepassing van de ComBeL in de diverse stages.

Verplichtingen
1e Huisartsstage
Klinische
stage
CZ
stage
GGZ
stage
Verplichtingen
2e Huisartsstage