Communiceren over euthanasie en palliatieve sedatie

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenLeerlijn palliatieve zorg
Auteur

Rinel van Beest
Anneke Zwijnenburg

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

8. Palliatieve sedatie
9. Euthanasie

Competenties

Communicatie

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

Euthanasie, palliatieve sedatie, palliatieve zorg, hulp bij zelfdoding, de patiënt kan het duizelen van de begrippen en je ziet regelmatig dat mensen zaken door elkaar halen.

Bij goede zorg rond het levenseinde komt het aan op de essentie van palliatieve zorg: door te anticiperen een crisissituatie voorkomen.
Dit vereist een deskundig en actief beleid. Er moeten vaak verstrekkende beslissingen genomen worden door de patiënt, door de dokter en vooral door de patiënt en dokter samen. Dat vraagt veel van alle betrokkenen. Dat vraagt van de dokter om, met behoud van professionaliteit en onderkenning van de eigen emoties, naast de ander te gaan staan en de patiënt en naasten ondanks alle emoties in staat te stellen zo veel mogelijk autonoom deze beslissingen te laten nemen.

Heldere uitleg over de verschillende begrippen en procedures is van groot belang om frustratie en onbegrip te voorkomen en de verwachtingen van de patiënt en wat de patiënt van de dokter kan verwachten boven tafel te krijgen. Vaak is één gesprek hierover niet voldoende, maar moet dit herhaaldelijk besproken worden en afspraken zo nodig bijgesteld.

Doel

Leren communiceren in de praktijk met behulp van onderstaande tips en voorbereiding.

Onderwijsactiviteiten

  • Ga in gesprek met je opleider over welke uitleg, metaforen of begrippen hij/zij hanteert in een gesprek met de patiënt. Hoe pakt hij/zij zo’n gesprek aan? Hoeveel gesprekken zijn er meestal nodig?
  • Welke uitleg geeft jouw opleider rondom palliatieve sedatie?

Tips/literatuur

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn palliatieve zorg

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie