Consultvoeringstoets fase 2 - handleiding

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn communicatie
Leerlijnhouder

Gert Roos

Leerlijnmedewerkers

Marrit Kool

Communicatie

Relevantie

In de 2e Huisartsstage wordt de aios getoetst op arts-patiëntcommunicatie middels de Consultvoeringtoets 2e Huisartsstage. Bij deze toets ligt de nadruk op context-specifieke en doelgerichte communicatie bij complexe consulten. Deze selectieve toets wordt voorafgegaan door de educatieve Pre-toets consultvoering 2e Huisartsstage.

Deze toetsen verschillen fundamenteel van de Basis consultvoeringstoets in de 1e Huisartsstage, waarbij basisgespreksvaardigheden in laag-complexe consulten worden getoetst.

Het document in deze bouwsteen dient als handleiding voor de aios bij het voorbereiden van de CVT en het aanleveren van de benodigde bestanden.

Doel

  • De aios weet wat er van haar verwacht wordt ten aanzien van de consultvoeringstoets in fase 2.

Gebruiksaanwijzing

Zie de pagina's gelinkt onder 'Bronnen', die spreken voor zich.

Onderwijsactiviteiten

Zelfstudie, voorbereiding van de CVT.

Bronnen

Overzicht van de consultvoeringstoetsen in de 2e Huisartsstage.

2e Huisartsstage
in de 4e maand 5 maanden voor einde opleiding
Pre-toets Consultvoeringtoets 2e Huisartsstage

De bouwstenen in de leerlijn communicatie

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit