DM-Highlights uit de NHG-Standaard (2018)

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn chronische zorg
Auteur

Paul Janssen

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

1. Behandelt chronische ziekten

Competenties

Medisch handelen

Leerplek

Praktijkleren
Zelfstudie

NHG standaard DM Type 2

De in 2013 verschenen derde herziening van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 geeft richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met deze ziekte binnen de huisartsenpraktijk. In 2018 verschijnt een gedeeltelijke herziening van de NHG-Standaard, namelijk de update van de paragraaf over medicamenteuze therapie. Hoewel de driemaandelijkse controles van de type-2-diabetespatiënt grotendeels door de POH-S wordt uitgevoerd, dient de huisarts de POH-S hierbij te ondersteunen en superviseren. Het is daarom van belang dat dat de huisarts goed op de hoogte is van de belangrijkste aanbevelingen uit deze NHG-Standaard én dat hij inzicht heeft in de achtergronden en wetenschappelijke onderbouwing van deze aanbevelingen.

In deze bouwsteen worden de ‘highlights’ en achtergronden van deze standaard gepresenteerd.

Presentatie Diabetes - Huisartsopleiding - Paul Janssen

De bouwstenen in de leerlijn chronische zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit