De werkhypothese SOLK stellen en omgaan met diagnostische onzekerheid

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn SOLK
Auteur

Dick Walstock

Stage

1e Huisartsstage

KBA

1. Consult SOLK

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren

Relevantie

De werkhypothese SOLK stellen bij klachten die voortduren nadat bij adequate medische diagnostiek geen voldoende ziekteoorzaak gevonden is, is niet gemakkelijk voor 1e jaars AIOS. Mis ik niet iets? Wanneer ben je klaar met het diagnostische proces? Ik weet toch nog niet alles?

Hanteren van die ‘diagnostische onzekerheid’ bij het klinisch redeneren is een belangrijk leerpunt, met name in het eerste jaar.

Het spanningsveld hierbij is (in termen van ‘Silverman’) het hanteren van de eigen (diagnostische) onzekerheid en tegelijk de relatie met de patiënt (goed) onderhouden.

Beroemd citaat passend bij het thema diagnostische onzekerheid is een uitspraak van de filosoof Karl Popper:
‘Je moet de héle wereld bestuderen om zeker te weten dat iets er níet is en maar één ding om zeker te weten dat het er wél is’.

Doelen

Het diagnostische proces af durven ronden met de waarschijnlijkheidsdiagnose SOLK.

Daarbij bewustwording van dit spanningsveld. 

 • Wanneer weet je iets zeker?
 • Wanneer ben je zeker genoeg om een diagnose te stellen?
 • Wanneer ben je zeker genoeg om de diagnose SOLK te stellen?

En bewustwording van hoe je jezelf positioneert als (beginnende/onzekere) huisarts ten opzichte van de patiënt

 • Gebruik hierbij bv de Roos van Leary.

Gebruiksaanwijzing

Een consult met een patiënt met SOLK opnemen en deze nabespreken tijdens een leergesprek. De gekregen feedback toepassen in een volgend consult en deze nabespreken.

Tips: Neem de tijd voor de anamnese, met name voor SCEGS. Besteedt met name aandacht aan de CEGS! Hoe kun je het diagnostische proces faseren? Bijvoorbeeld door de patiënt terug te bestellen.

Optioneel kun je 'Silverman e/o Landelijk Opleidingsplan: onderdeel relatie/inhoud.' bestuderen. En/of 'de oratie van Henk de Vries over klinisch redeneren en hanteren van onzekerheid' lezen.

Onderwijsactiviteiten 

Opname consult 1

 • Neem z.m. het consult met een patiënt met SOLK op.
 • Probeer om tijdens dit consult om, als je je onzeker gaat voelen over de diagnose of over het wel/niet verder onderzoek doen, of wel/niet doorverwijzen, ruimte voor je onzekerheid te vragen. Dat wil zeggen dat je het consult op knipt in twee fases.
 • Bedenk dus een goede manier om het consult op een voor de patiënt acceptabele manier op dat moment te beëindigen en terug te bestellen nadat je met je opleider gesproken hebt.

Leergesprek

 • Wijd leergesprek aan wat je lastig vond bij déze patiënt.
 • Oefen in het leergesprek evt. in een rollenspel met je HAO hoe je het consult kunt voorzetten, b.v.:
  • SCEGS oefenen.
  • Uitleg e/o verklaringsmodel oefenen.
  • Diagnostische onzekerheid bespreken.
  • Etc.

Consult 2

 • Voer consult 2. Probeer om wat in het leergesprek besproken en geoefend is toe te passen bij de patiënt.
 • Neem dit consult zo mogelijk.

Nabespreking

 • Nabespreking cq. evaluatie van dit consult met HAO:
  • Wat ging goed, wat ga je de volgende keer anders doen?

De bouwstenen in de leerlijn SOLK

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit