Deeltijd

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Regelgeving

Hoofd
Rob Dijkstra

Adjunct hoofd
Jeroen Woertman

Onderwijscoördinatoren
Marieke van Schelven
Dorien Stilma
Linda Timmer

Regelgeving

De huisartsopleiding biedt de volgende deeltijdmogelijkheden:

 • Je kunt de opleiding in deeltijd volgen, m.u.v. de klinische stage en de zelfstandige weken in de huisartsstages.
 • Bij deeltijd werken geldt een minimum werktijdpercentage van 80% (CZ/GGZ 84,21%), bij uitzondering 70%.
 • De opleider moet akkoord zijn met het werken in deeltijd. Er zijn praktijken aar dit niet mogelijk is, of waarbij er specifieke eisen gelden t.a.v. dagen en/of tijden. Bespreek dit punt tijdens het koppelproces.
 • De opleiding kan incidenteel verlangen dat je op bepaalde dagen aanwezig bent, zoals voor de afname van de Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets, ook al valt die dag buiten jouw reguliere werkdagen.

Deeltijdfactor en werkdagen in de huisartsstage

 • 100% = 38 uur per week.
 • Een standaard werkdag telt als 8 uur opleidingstijd (exclusief lunchpauze).
 • Als je langer werkt, telt maximaal 8,5 uur als opleidingstijd. Een afspraak voor werkdagen van 8,5 uur kan alleen gemaakt worden als aios en opleider hiermee beiden akkoord zijn.
 • De terugkomdag telt als 6,5 uur opleidingstijd, ook als je korter of langer aanwezig bent door bijv. expertonderwijs of supervisie.

Voorbeelden van een werkweek (andere opties zijn mogelijk):

Werktijdfactor Bij werkdagen van 8 uur Bij werkdagen van 8,5 uur
100% = 38 uur 6,5 + 8 + 8 + 8 + 7,5 6,5 + 8,5 + 8,5 + 8,5 + 6
94,74% = 36 uur 6,5 + 8 + 8 + 8 + 5,5 6,5 + 8,5 + 8,5 + 8,5 + 4
89,47% = 34 uur 6,5 + 8 + 8 + 8 + 3,5 6,5 + 8,5 + 8,5 + 8,5 + 2
84,21% = 32 uur 6,5 + 8 + 8 + 8 + 1,5 6,5 + 8,5 + 8,5 + 8,5
78,75% = 30 uur 6,5 + 8 + 8 + 7,5 6,5 + 8,5 + 8,5 + 6,5
70% = 26,6* 6,5 + 8 + 8 + 4,1*

*70% is het minimum en wordt alleen toegestaan in uitzonderlijke situaties. Het vereist instemming van aios, opleider en opleidingsinstituut.

Altijd op vier dagen bezig

In alle gevallen werk je minimaal drie dagen per week in de praktijk. Dit is een officiële eis van het CGS, bedoeld om continuïteit in de zorg te kunnen waarborgen. Dat betekent dat je, met het wekelijkse instituutsonderwijs (de terugkomdag) erbij, gedurende vier dagen per week met de opleiding bezig bent, ook als te veel gewerkte uren compenseert. Zie ook het Aanwezigheidsreglement en Compenseren.

Hoeveel langer wordt de opleiding door deeltijd werken?

Als je deeltijd werkt wordt de opleiding aansluitend aan de 2e huisartsstage naar rato verlengd. De 2e huisartsstage zal dan langer dan 12 maanden zijn. Bijvoorbeeld: één jaar 10% minder werken betekent dat de 2e huisartsstage vijf weken langer wordt. De andere stages die je in deeltijd volgt worden niet langer. Bijvoorbeeld: werk je de hele 1e huisartsstage 84,21%? Dan heb je na twaalf maanden 43,91 opleidingsweken (100% = 52,14) volbracht. Het verschil van 8,23 weken gaat mee naar de 2e huisartsstage.

Toetsing en beoordeling

Als je deeltijd werkt moet je tijdens de 1e Huisartsstage en 2e Huisartsstage aan dezelfde eisen voldoen als een voltijds aios. Je wordt op dezelfde aspecten en op dezelfde momenten getoetst.

Als jouw 2e huisartsstage langer duurt doordat je deeltijd werkt(e), kunnen bepaalde toetsonderdelen worden verspreid over een langere periode. Het moment van selectieve beoordeling (de eindbeoordeling waarin besloten wordt of je alle competenties beheerst en dus kan afstuderen) wordt naar achteren geschoven, tot uiterlijk vier maanden voor de beoogde einddatum.

Procedure aanvraag aanpassing arbeidsduur

 • Je downloadt het aanvraagformulier aanpassing arbeidsduur van de website van de SBOH.
 • Je vult het formulier in en stuurt het naar de assistent teamleider van de betreffende stage.
 • Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, sturen wij deze door naar de SBOH.
 • Na bevestiging van de SBOH check je of de (nieuwe) gegevens kloppen.