Deeltijd

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Regelgeving

Hoofd
Rob Dijkstra

Adjunct hoofd
Jeroen Woertman

Onderwijscoördinatoren
Marieke van Schelven
Dorien Stilma
Linda Timmer

Regelgeving

Inleiding

Een voltijds contract is 38 uur: 6,5 uur terugkomdag en 31,5 uur stage. Je kunt de opleiding in deeltijd volgen, met uitzondering van de zelfstandige weken in de huisartsstages.

 • Bij deeltijd werken geldt:
  • in de huisartsstages een minimum werktijdpercentage van 80%, bij hoge uitzondering 70%;
  • in de klinische stage een vast werktijdpercentage van 70% (mogelijk vanaf september 2022);
  • in de CZ-/GGZ-stages een minimum werktijdpercentage van 84,21%.
 • De opleider moet akkoord zijn met het werken in deeltijd. Er zijn praktijken waar dit niet mogelijk is, of waarbij er specifieke eisen gelden t.a.v. dagen en/of tijden. Bespreek dit punt tijdens het koppelproces.
 • De opleiding kan incidenteel verlangen dat je op bepaalde dagen aanwezig bent, zoals voor de afname van de Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets, ook al valt die dag buiten jouw reguliere werkdagen.

In de huisartspraktijk

 • Een standaard werkdag telt als 8 uur opleidingstijd (exclusief lunchpauze).
 • Als je langer werkt, telt maximaal 8,5 uur als opleidingstijd. Een afspraak voor werkdagen van 8,5 uur kan alleen gemaakt worden als aios en opleider hiermee beiden akkoord zijn.
 • De terugkomdag telt als 6,5 uur opleidingstijd, ook als je korter of langer aanwezig bent door bijv. themaonderwijs of supervisie.

Voorbeelden van een werkweek (andere opties zijn mogelijk):

Werktijdfactor Bij werkdagen van 8 uur Bij werkdagen van 8,5 uur
100% = 38 uur 6,5 + 8 + 8 + 8 + 7,5 6,5 + 8,5 + 8,5 + 8,5 + 6
94,74% = 36 uur 6,5 + 8 + 8 + 8 + 5,5 6,5 + 8,5 + 8,5 + 8,5 + 4
89,47% = 34 uur 6,5 + 8 + 8 + 8 + 3,5 6,5 + 8,5 + 8,5 + 8,5 + 2
84,21% = 32 uur 6,5 + 8 + 8 + 8 + 1,5 6,5 + 8,5 + 8,5 + 8,5
78,75% = 30 uur 6,5 + 8 + 8 + 7,5 6,5 + 8,5 + 8,5 + 6,5
70% = 26,6* 6,5 + 8 + 8 + 4,1*

*70% is het minimum en wordt alleen toegestaan in uitzonderlijke situaties. Het vereist instemming van aios, opleider en opleidingsinstituut.

Tijdens de klinische stage

Een arbeidsduur van 70%
De klinische stage in 70% duurt 9 maanden. Je blijft de eerste 6 maanden in dezelfde aiosgroep en je doet dan mee met alle terugkomdagen, inclusief het themaonderwijs. De laatste 3 maanden (2x per jaar maart-juni of sept-dec):

 • vormen de aios die deze stage in deeltijd doen een aparte groep onder begeleiding van een huisartsdocent;
 • hebben deze aios 6 ochtenden terugkomdag waarbij de nadruk ligt op reflectie, het delen van ervaringen en keek op de week;
 • krijgen deze aios geen themaonderwijs, tenzij ze het zelf organiseren.

Een arbeidsduur van 84,21%

 • Als je recht hebt op 3 maanden vrijstelling van de klinische stage kun je ervoor kiezen daarvan 4 weken in te zetten en een stage van 26 weken te doen met een arbeidsduur van 84,21%.
 • Als je recht hebt op vrijstelling van de volledige klinische stage, maar er niet voor kiest dit recht volledig in te zetten (zie Vrijstellingsreglement), dan kun je de stage in 84,21% doen door 4 of 17 weken vrijstelling in te zetten.

Altijd op vier dagen bezig

In alle gevallen werk je minimaal drie dagen per week in de praktijk. Dit is een officiële eis van het CGS, bedoeld om continuïteit in de zorg te kunnen waarborgen. Dat betekent dat je, met het wekelijkse instituutsonderwijs (de terugkomdag) erbij, gedurende vier dagen per week met de opleiding bezig bent, ook als te veel gewerkte uren compenseert. Zie ook het Aanwezigheidsreglement en Compenseren.

Hoeveel langer wordt de opleiding door deeltijd werken?

Als je deeltijd werkt wordt de opleiding aansluitend aan de 2e huisartsstage naar rato verlengd. De 2e huisartsstage zal dan langer dan 12 maanden zijn. Bijvoorbeeld: één jaar 10% minder werken betekent dat de 2e huisartsstage vijf weken langer wordt. De andere stages die je in deeltijd volgt worden niet langer. Bijvoorbeeld: werk je de hele 1e huisartsstage 84,21%? Dan heb je na twaalf maanden 43,91 opleidingsweken (100% = 52,14) volbracht. Het verschil van 8,23 weken gaat mee naar de 2e huisartsstage.

Toetsing en beoordeling

Als je deeltijd werkt moet je tijdens de 1e Huisartsstage en 2e Huisartsstage aan dezelfde eisen voldoen als een voltijds aios. Je wordt op dezelfde aspecten en op dezelfde momenten getoetst.

Als jouw 2e huisartsstage langer duurt doordat je deeltijd werkt(e), kunnen bepaalde toetsonderdelen worden verspreid over een langere periode. Het moment van selectieve beoordeling (de eindbeoordeling waarin besloten wordt of je alle competenties beheerst en dus kan afstuderen) wordt naar achteren geschoven, tot uiterlijk vier maanden voor de beoogde einddatum.

Klinische stage
De docenten van de 1e fase hebben deze aios anderhalf jaar begeleid en beoordelen de aios aan het eind van de klinische stage, met input in de vorm van een ComBeL van de huisartsdocent die de aios de laatste 3 maanden begeleid heeft. De deeltijdvariant heeft geen gevolgen voor het beoordelingsproces van de opleiders.

Procedure aanvraag aanpassing arbeidsduur

 • Je downloadt het aanvraagformulier aanpassing arbeidsduur van de website van de SBOH.
 • Je vult het formulier in en stuurt het naar de assistent teamleider van de betreffende stage.
 • Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, sturen wij deze door naar de SBOH.
 • Na bevestiging van de SBOH check je of de (nieuwe) gegevens kloppen.