Diabetes en ramadan - 10 Communicatie tips

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn chronische zorg
Auteur

Paul Janssen
Susanne Claessen

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

8. Communicatie

Competenties

Communicatie
Maatschappelijk handelen
Diversiteit

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma

Relevantie

Het bespreken van een gezondheidsprobleem met iemand die het Nederlands niet goed beheerst of een andere culturele achtergrond heeft, kan lastig zijn. Dit geldt ook voor het bespreken van het vasten en het medicijngebruik tijdens de ramadan. 

Doelen/Subdoelen

In deze bouwsteen worden communicatietips aangereikt die betrekking hebben op leefstijladvisering en aanpassingen in de medicatie tijdens de ramadan.  

Werkvormen/Onderwijsactiviteiten

Na een algemene inleiding worden ‘10 Communicatie tips’ gegeven die bruikbaar zijn bij de beantwoording van vragen over diabetesmedicatie en ramadan. 

Gebruiksaanwijzing en meta-informatie

Deze bouwsteen kan gebruikt worden voor zelfstudie/achtergrondinformatie of als onderwijsprogramma tijdens de TKD.

10 Communicatie tips - Beschouwing

Diabetes in de ramadan, een maand van bezieling

Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2013, nummer 3:75-79

De bouwstenen in de leerlijn chronische zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit