Diabetische voet - Richtlijn voetcomplicaties DM Type 2

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn chronische zorg
Auteur

Paul Janssen

Jaap Kroon, Huisarts, Kaderarts DM

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

1. Behandelt chronische ziekten

Competenties

Medisch handelen

Leerplek

Praktijkleren
Onderwijsprogramma

Relevantie

Het begrip de ‘diabetische voet’ verwijst naar een verscheidenheid aan voetafwijkingen die ontstaan ten gevolge van neuropathie, macro-angiopathie, ‘limited joint mobility’ en andere gevolgen van metabole stoornissen, die (dikwijls in combinatie) voorkomen bij patiënten met diabetes mellitus.

Het is belangrijk dat huisarts en POH-S bij type-2-diabetspatiënten de voeten tenminste eenmaal per jaar en afhankelijk van de Simm’s classificatie frequenter controleren.

Nauwgezette voetcontrole bij diabetespatiënten is van groot belang als we ons realiseren dat er in 2005 minimaal 19.500 patiënten (3% van de totale diabetes populatie) met een voetulcus waren en dat bij ongeveer 15% van deze patiënten een amputatie van (een deel van) het been werd verricht. (Muller 2002; van Houtum 2004). Deze ulcera hebben vaak een slechte genezingstendens, een genezingstijd van meestal 2 tot 5 maanden, hebben intensieve behandeling nodig, gaan vaak gepaard met ziekenhuisopnames en resulteren in verlies van mobiliteit en kwaliteit van leven.

  • Muller IS, Grauw WJ de, Gerwen WH van, Bartelink ML, Hoogen HJ van den, Rutten GE. Foot ulceration and lower limb amputation in type 2 diabetic patients in Dutch primary health care. Diabetes Care 2002;25:570-4.
  • Houtum WH van, Rauwerda JA, Ruwaard D, Schaper NC, Bakker K. Reduction in diabetesrelated lower-extremity amputations in The Netherlands: 1991-2000. Diabetes Care 2004;27:1042- 6.

Onderwijsactiviteit

Simm’s classificatie

Het is belangrijk dat huisarts en POH-S bij type-2-diabetspatiënten de voeten tenminste eenmaal per jaar of, afhankelijk van de Simm's classificatie, frequenter controleren.

Nauwgezette voetcontrole bij diabetespatiënten is van groot belang.

De via de onderstaande link te bekijken instructiefilm kan worden gebruikt bij het aanleren van adequaat voetonderzoek bij type-2-diabetespatiënten.

Enkel-armindex

Bij het voetonderzoek van de diabetespatiënt palpeert de huisarts of POH-S beide voetarteriën. Bij afwezigheid van beide pulsaties (aanwezigheid van één pulsatie wordt als normaal beschouwd), wordt eenvoudig Doppleronderzoek verricht. Indien monofasische tonen worden gehoord (bi- of trifasische tonen zijn normaal), wordt de enkel-armindex bepaald.

De via de onderstaande link te bekijken instructiefilm kan worden gebruikt bij het aanleren van adequaat voetonderzoek bij type-2-diabetespatiënten.

De bouwstenen in de leerlijn chronische zorg

De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit