Diagnosticeren en begeleiden van een PTSS

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn psychische klachten
Auteur

Anouk Bogers

Stage

GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

6. Psychotrauma

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Samenwerken
Organiseren

Leerplek

Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Klachten als gevolg van een schokkende gebeurtenis zijn een belangrijke reden voor ziekteverzuim en (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Daarnaast heeft ook het privéleven mogelijk te lijden onder klachten ten gevolge van een psychisch trauma. Vroegtijdige onderkenning en hulp kunnen het verwerkingsproces de juiste kant op helpen. Aangezien de huisarts toegang is tot de zorg en hierin mogelijk als eerste geconsulteerd wordt is kennis van en over psychische traumata en een posttraumatische stressstoornis (PTSS) van belang. Omdat bovendien gespecialiseerde hulp van psychologen of psychiaters nodig kan zijn, moet duidelijk zijn wanneer en naar wie je verwijst

Doelen

 • Je leert wat de kenmerken en signalen zijn voor een psychisch trauma en wanneer er sprake is van een PTSS.
 • Je ontdekt hoe een psychisch trauma dan wel PTSS zich kan uiten bij kinderen (0-18 jaar).
 • Je kent de rol en taken van de huisarts en weet indien nodig waarnaar te verwijzen.

Gebruiksaanwijzing

De NHG-standaard Angst, en met name de delen over een PTSS, worden als bekend verondersteld. Middels een PowerPointpresentatie, een informatiefolder, vanuit de sociale kaart in de praktijk en door het gesprek aan te gaan tijdens de TKD leert de aios wat te doen bij PTSS. Het onderwijs kan gegeven worden door één of meerdere aios, eventueel met hulp van een docent.

Onderwijsactiviteit

Voorbereiding

Aios

 • Welke vragen omtrent PTSS heb je?
 • Ga met jouw opleider in gesprek over de sociale kaart t.a.v. de GGZ, en dan specifiek de mogelijkheden bij (het vermoeden van) een PTSS.

Docent

 • Inventarisatie vragen van aios.
 • Deze presentatie dient als een uitgangspunt voor het onderwijs. Naar aanleiding van de vragen die er zijn, kan vanzelfsprekend de presentatie worden aangepast.
 • Als extra informatie dienen de informatiefolder (van Pepita David) over hoe om te gaan met werknemers met een mogelijke PTSS, en het document over wanneer je als huisarts moet overwegen een patiënt te verwijzen.
 • PTSS komt regelmatig voor onder migranten en vluchtelingen. Deze informatie kan hierbij helpend zijn.
Tijdens de TKD
 • Het onderwijs wordt aan de hand van de PowerPointpresentatie gegeven. Afhankelijk van de behoefte kan het onderwijs meer of minder interactief worden gemaakt.
 • Aan het eind noemt elke aios 1 punt dat meegenomen wordt naar het eigen spreekuur.

De bouwstenen in de leerlijn psychische klachten

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie