Dienstdoen op de huisartsenpost

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenLeerlijn spoedeisende zorg
Auteur

Daphne Beemsterboer

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

7. Organisatie

Competenties

Organiseren

Leerplek

Huisartsenpost
Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Onderdeel van je werkzaamheden als huisarts zijn ook de diensten op de huisartsenpost. Gedurende de ANW-uren wordt zorg geleverd die niet tot de volgende dag of het volgende spreekuur kunnen wachten. Belangrijk is te weten wat je kunt verwachten op de huisartsenpost, met wie je samenwerkt en wat je mogelijkheden zijn op de post. 

Rol van de huisarts

“ De huisarts ziet op de huisartsenpost meestal ernstiger en bedreigender aandoeningen dan in de huisartsenpraktijk. Vaak is er een verschil tussen de spoedbeleving van een patiënt en de medische urgentie van de hulpvraag. Het juist inschatten van de urgentie van een aandoening is daarom een belangrijke taak van de huisarts en vaak van groter belang dan het stellen van een juiste diagnose. De huisarts moet als poortwachter daarom een balans vinden tussen het zelf instellen van een behandeling en het verwijzen naar een ziekenhuis. Hiervoor heb je inzicht nodig in de positie, taken en functies van de huisartsgeneeskundige spoedzorg binnen de spoedzorgketen.” (bron: Huisartsopleiding Nederland) 

Doel

Deze bouwsteen laat je kennis maken met de werkzaamheden op de huisartsenpost en geeft mogelijkheden om je voor te bereiden op het dienstdoen op de huisartsenpost. 

Gebruiksaanwijzing

Door middel van een leergesprek, zelfstudie en praktijkuitvoering kun je goed voorbereid starten met het dienstdoen op de huisartsenpost. 

Onderwijsactiviteiten

 • Introductie op de huisartsenpost (mogelijk overlapt enige informatie met deze bouwsteen).
  • Organisatie op de post (openingstijden, rooster, regels, rechten en plichten, wie is wie en wie doet wat, indeling spreekkamers);
  • Praktische zaken: telefoon, videocamera, spoedkoffer, reanimatieapparatuur en ict (inloggen en werken met het medisch registratiesysteem)
  • Inhoudelijk: medisch beleid, afspraken, kwaliteitsbeleid en veiligheid. 
 • Bekijk de film aios op de huisartsenpost en de film opleiden op de HAP (een interview met twee van onze huisartsopleiders).
 • Wijd een leergesprek met je opleider aan het dienstdoen op de huisartsenpost. Bespreek de gang van zaken en besteed onder andere (m.b.v. checklist dienst doen op de post) aandacht aan: 
  • collega's en medewerkers
  • verschillende taakvervullingen als huisarts; consultarts, visite-arts, telefoon-(regie-)arts, supervisor.
  • opleidingsmogelijkheden op de huisartsenpost; leergesprek, observatieconsult, meekijk-consult, video-opnames, live-meekijkconsult middels video etc.
  • diagnostische mogelijkheden en beoordeling op de huisartsenpost; point-of-care testen (Hb, gluc, CRP, d-dimeer), ECG, röntgenfoto's (op verschillende tijden van de ANW-uren).
  • regionale afspraken met ketenpartners: GGZ, wijkzorg, tandarts, verloskundige etc
  • regionale afspraken met SEH/ specialisten.
 • Eerste kennismaking op de huisartsenpost:
  • Stel jezelf voor aan de betreffende medewerkers op de huisartsenpost; triagisten, visite-assistent (chauffeur), verpleegkundig specialist etc. Toon belangstelling in hun werkzaamheden en zorg dat je weet wie je wat kan vragen indien nodig.
  • Vraag aan de visite-assistent (chauffeur) of je eens in de auto mag kijken. Ga na welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot visites en wat je dus tot je beschikking hebt.
  • Kijk in de consultruimtes hoe de opzet is en hoe de verdere organisatie is. Waar kun je verschillende materialen vinden?
  • Weet waar en hoe je alarm kunt slaan indien nodig.
 • Bekijk onderstaande film op een terugkomdag of tijdens een leergesprek.
  • Film: Consultvoering op de huisartsenpost
   • In welke dokter (consult) zie jij jezelf het meest?
   • Wat zijn hierbij de valkuilen?
   • Welke dokter zou je het liefste zijn?
   • Wat zou volgens jou de meest optimale consultvoering in deze situatie zijn die het beste bij jou past?
   • Wat zijn andere factoren die je opvallen?

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn spoedeisende zorg

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK(SOLK) Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie