Een preventieproject ontwikkelen in de praktijk

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn preventie
Auteur

Annemarie Schalkwijk
Louise Nooteboom
Erik Fokke

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

6. Preventieproject

Competentie

Organiseren
Maatschappelijk handelen

Toepassing

Leergesprek
Praktijkleren

Relevantie

Als huisarts ben je nauw betrokken bij de gezondheid van jouw wijk. Vanuit onder andere de gemeente zijn er subsidies beschikbaar en lopen er projecten. Hoe zorg je voor jouw invloed en betrokkenheid als huisarts in de wijk, zet je een preventieproject op en met wie werk je samen?

Doelen

 • Je leert de behoeftes/uitdagingen op het gebied van preventie in jouw praktijk/wijk in kaart te brengen.
 • Je leert hoe je een preventieproject in jouw praktijk/wijk opzet.
 • Je leert je verhouden tot maatschappelijke onmogelijkheden en neemt kennis van financiering.

Gebruiksaanwijzing

Voordat je gaat nadenken over een preventieproject in je praktijk, is het goed om na te denken over wat je wilt bereiken. Wat heeft jouw populatie nodig en hoe bereik je jouw doelgroep? Onderstaande achtergrondinformatie kan je daarbij helpen.

(Literatuur)bronnen

Onderwijsactiviteiten

 • Breng in kaart wat er in jouw buurt gebeurt op het gebied van preventie. Wat doet de gemeente, GGD, maatschappelijk werk etc.; is er nog een rol voor andere organisaties?
 • Hoe is de financiering geregeld? Zijn er afspraken met de verzekeraar en/of zorggroep? Bepreek je bevindingen of vraag het na in een leergesprek.
 • Bespreek in een leergesprek wat er in de praktijk al is gedaan op het gebied van preventie.
 • Selecteer met behulp van bovenstaande links een geschikt preventieproject, of verzin zelf iets nieuws. Inspirerende voorbeelden genoeg!
  • Bedenk welke stakeholders je nodig hebt voor de uitvoering van het project; denk aan praktijkverpleegkundige, wijkzorg, gemeente.
  • Ga aan de slag met behulp van de NHG-links, maak een projectplan (liefst een overzicht op één A4) en bespreek met jouw stakeholders de uitvoering.
  • Let op overdraagbaarheid; wie neemt het project over als jouw stage erop zit?

Achtergrond

Onderstaande informatie en link helpen je niet direct met het kiezen van een project, maar laten je wel de context zien waar je mee te maken hebt:

Verantwoordelijkheid van de burgers, waar zijn de grenzen

Naast denkvermogen is 'doenvermogen' minstens zo belangrijk om aan de hoge eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen. De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. De WRR vraagt met het rapport Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid aandacht voor het belang van niet-cognitieve vermogens van patiënten, zoals een doel stellen, in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met verleiding en tegenslag. https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn preventie

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie