Euthanasie, de praktische procedure

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenLeerlijn palliatieve zorg
Auteur

Rinel van Beest
Anneke Zwijnenburg

Stage

2e Huisartsstage

KBA

9. Euthanasie

Competenties

Medisch handelen

Leerplek

Zelfstudie

Relevantie

Euthanasie is aan strenge wet en regelgeving gebonden (zie ook andere bouwsteen voor achtergrondliteratuur hierover) Kennis hiervan is belangrijk, maar hoe gaat het in de praktijk?

Een overzicht van de richtlijn en modelverslagen. De stappen in de handelingen, van orale inname van barbituraatdrank (hulp bij zelfdoding) en van euthanasie door injectie staan uitgebreid beschreven in de richtlijn van de KNMG/ KNMP

Doel

Kennis van de praktische uitvoering van euthanasie

Gebruiksaanwijzing

Als zelfstudie ter oriëntatie om een indruk te krijgen wat de uitvoering van euthanasie behelst of ter voorbereiding van een euthanasie

Bronnen

De gezamenlijke richtlijn voor de uitvoering van euthanasie van de KNMP/ KNMG vindt je hier.

Via de website van het KNMG vindt je de meest up to date modelverslagen voor euthanasie.

De bouwstenen in de leerlijn palliatieve zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit