Euthanasie; eigen grenzen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenLeerlijn palliatieve zorg
Auteur

Rinel van Beest
Anneke Zwijnenburg

Stage

1e Huisartsstage
CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

9. Euthanasie

Competenties

Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Euthanasie hoeft niet verplicht uitgevoerd te worden als de patiënt dit wenst en aan de zorgvuldigheidseisen wordt voldaan. Elke arts maakt hierin eigen afwegingen. Als arts ben je wel verplicht een goede overdracht te geven aan een collega en ook goed en tijdig te communiceren wat jouw standpunt ten aanzien van euthanasie is.

In deze bouwsteen wordt een aanzet gegeven voor het verkennen van eigen grenzen over dit onderwerp.

Doel

Eigen normen en waarden verkennen en dit kunnen verwoorden naar patiënt.

Gebruiksaanwijzing

Gesprek met opleider of discussie in grotere groep op de terugkomdag kan helpen om een eigen afweging te maken en te verkennen waar de grenzen liggen.

Onderwijsactiviteiten

Lees de bijbehorende literatuur. Vorm je mening over onderstaande vragen en stellingen. Deze kunnen het uitgangspunt zijn van een breder gesprek.

Verwoord je eigen mening ten aanzien van euthanasie. Sta je hiervoor open of begin je er niet aan? Wat zijn de argumenten voor en tegen?

Stelling; Iedereen die aan de zorgvuldigheidseisen voldoet ben ik bereid om euthanasie te verlenen. Zijn er uitzonderingen te bedenken bij welke patiënten je in gewetensproblemen zou kunnen komen? Waarom? Hoe ga je daarmee om?

Zijn er persoonlijke omstandigheden te bedenken waarin je tijdelijk euthanasie niet zou willen of kunnen toepassen?

Bronnen

De impact van euthanasie op de huisarts artikel uit H en W van 2008.

Anesthesioloog Paul Lieverse, essay in Trouw: Palliatieve zorg verdient beter (2015): Over de plaats van de palliatieve zorg versus de euthanasie en de verschuiving van het (euthanasie) criterium 'ondraaglijk lijden' naar 'kwaliteit van leven’.

Federatie KNMG standpunt euthanasie; nadere toelichting en verduidelijking van het standpunt euthanasie uit 2003.

Arts moet ruimte houden voor eigen afweging bij vergevorderde dementie; kort artikel over dit onderwerp  in medisch contact.

De bouwstenen in de leerlijn palliatieve zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit