Feedback deel 2 - Geven

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn professionaliteit
Auteur

Simone van den Hil
Annemarie Semeijn

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

Competentie

7.2 Reflectie en actief leren

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

In een huisartsenpraktijk wordt intensief samengewerkt. Hiervoor is het nodig om een cultuur te creëren waarbij feedback geven, ontvangen en vragen als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Effectief en goed feedback geven, ontvangen en vragen is een kunst die voor sommige als vanzelf gaat maar de meeste mensen moeten dit eerst leren.

Feedback geven op de persoon is het minst effectief (zie ook statische mindset bij feedback ontvangen). Het geeft geen houvast om te verbeteren. Het kan zelfs veroordelend overkomen.

Een andere tip is om niet te lang te wachten met het geven van feedback en een moment te kiezen waarop jullie niet gestoord hoeven te worden.

Kies feedback je feedback zorgvuldig. Wat doet iemand naar te tevredenheid en wat zou je graag veranderd zien?

Deze module is het tweede deel van een serie over feedback geven, ontvangen en vragen.

Doel

De AIOS maakt kennis met een aantal feedback regels en manieren om feedback te geven. De AIOS kan deze ook toepassen bij zichzelf en gebruiken voor het geven van feedback aan anderen. Gericht op negatieve/kritische maar ook positieve feedback.

Gebruiksaanwijzing

Deze module kan je gebruiken voor tijdens de TKD (feedback geven) en tijdens je stages met collega's (feedback geven).

Onderwijsactiviteiten

Onderwijs onderdeel voor het geven van gerichte negatieve/kritische feedback.

  1. Lezen:

Bestand:De 5 G's.pdf

Lees de bijlage over de 5G's.

Deze feedback methode wordt ook wel het 4G model genoemd (en is zo ook online te vinden). Dit model kan helpen bij het opbouwen van de feedback en is bedoeld om vanuit je eigen ervaring iets terug te geven. Met behoud van de relatie.

2. Bespreken: TKD: Bespreek met elkaar het model. Maak je er al gebruik van?

3. Toepassen: Pas dit model toe op een moment dat je feedback wilt geven. Bijvoorbeeld aan je opleider (wat gaat er goed, wat zie je graag anders) en aan je assistentes.

4. Evalueren: Hoe was het om dit model te gebruiken.

Onderwijs onderdeel voor het geven van complimenten/positieve feedback. Hieronder zijn voorbeelden ter inspiratie. Je kan aan dit onderdeel een eigen invulling geven.

  1. Bijhouden. Neem eens een dag in de praktijk waarbij je bijhoudt welke, hoe vaak en wanneer er complimenten worden gegeven. Wat doet dit met een groep?
  2. TKD: probeer met de groep eens een reflectieronde te doen waarbij er alleen positieve feedback wordt gegeven. Welke verandering bemerk je?
  3. Reflecteer op jezelf: Hoe vaak geef je complimenten? Aan wie en waarom? Wat vind je daarvan? Wat zijn je wensen hierin?

Bronnen

  1. P.W. Dielissen ; E.J. van der Jagt ; A.A. Timmerman. Handboek effectieve communicatie in de huisartsenpraktijk. hoofdstuk 15.2 feedback in de huisartsenpraktijk.

De bouwstenen in de leerlijn professionaliteit

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit