Feedback deel 3 - Ontvangen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn professionaliteit
Auteur

Simone van den Hil
Annemarie Semeijn

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

Competentie

7.2 Reflectie en actief leren

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

In een huisartsenpraktijk wordt intensief samengewerkt. Hiervoor is het nodig om een cultuur te creëren waarbij feedback geven, ontvangen en vragen als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Effectief en goed feedback geven, ontvangen en vragen is een kunst die voor sommige als vanzelf gaat maar de meeste mensen moeten dit eerst leren.

Feedback is niet bedoeld als kritiek of persoonlijke aanval. Toch kan feedback ontvangen je persoonlijk raken. Interessant kan het zijn om eens te kijken naar de feedback die je persoonlijk raakt. Is dat over iets waar je onzeker over bent? Of heb je er een bepaald denkpatroon bij?

Het kan helpen om te analyseren welke feedback je raakt en welke niet en waarom. Als je het begrijpt kan je hiervoor (door middel van je eigen gebruiksaanwijzing) ook een ander op wijzen dat feedback over bijvoorbeeld communicatie een gevoeliger onderwerp is omdat je je daarin onzeker voelt. Een ander kan hier dan rekening mee houden.

Daarbij kan het helpen om te vragen om over de feedback te kunnen nadenken. Geef dit ook aan.

Bedank iemand die feedback geeft. Ook die stelt zich kwetsbaar op.

Deze module is het derde deel van een serie over feedback geven, ontvangen en vragen.

Doel

De AIOS maakt kennis met denkstijlen (groei en statische mindset). De AIOS leert welke denkstijl hij of zij vaak zelf toepast en in welke situaties.

Gebruiksaanwijzing

Deze module kan je gebruiken voor tijdens de TKD (feedback ontvangen) en tijdens je stages met collega's (ontvangen).

De module is ook heel goed te gebruiken voor zelfstudie als je merkt moeite te hebben met het ontvangen van feedback.

Onderwijsactiviteiten

Bekijk onderstaande video over groei en statische denkstijlen. Welke pas jij het meeste toe?

Over welke onderwerpen heb jij een groei denkstijl en over welke een statische denkstijl? en wat doet dat met jou in het kader van het ontvangen van feedback over dit onderwerp?

Bespreek dit eens in een TKD, leergesprek of gebruik dit als zelfstudie.

Bronnen

  1. https://www.growthmindsets.nl/over-carol-dweck
  2. P.W. Dielissen ; E.J. van der Jagt ; A.A. Timmerman. Handboek effectieve communicatie in de huisartsenpraktijk. hoofdstuk 15.2 feedback in de huisartsenpraktijk.

De bouwstenen in de leerlijn professionaliteit

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit