Financiering en wetgeving ouderenzorg

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn complexe ouderenzorg
Auteur

Anouk Meijer
Vivian Kenter

Stage

2e Huisartsstage

KBA

8. Wijk

Competenties

Samenwerken
Organiseren
Maatschappelijk handelen

Leerplek

Leergesprek
Onderwijsprogramma
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

Ouderen blijver langer zelfstandig wonen. Zij kunnen steeds meer beperkingen hebben op de somatisch, functioneren, maatschappelijk, psychische en communicatieve (SFMPC) domeinen. Ondersteuning/begeleiding kan de kwaliteit van leven van de ouderen verhogen. Vergoedingen van zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen zijn complex omdat zijn verschillende wetten organisaties mee gemoeid zijn. Er kunnen vragen komen over welke zorg heeft de patiënt nodig, wie kan dit leveren en wie gaat dit betalen. De huisarts en de POH zijn een vertrouwd aanspreekpunt voor de patiënt. Zij hebben de kennis van de vergoedingen en zicht op de (verwijs) mogelijkheden in de regio die er zijn om zijn patiënten te ondersteunen.

Doel

  • Je hebt kennis van de 4 wetten over de financiering van de zorg en de vergoedingssystemen. 
  • Je kan de patiënt informeren en verwijzen naar het juiste loket.
  • Je weet welke zorg er binnen de regio is en door wie die geleverd wordt. 

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen bestaat uit: e-learning, filmpjes, websites en een PowerPoint presentatie. Je bestudeert de e-learning en de websites en bekijkt de filmpjes. De PowerPoint met een opdracht kan worden gebruikt voor onderwijs op een terugkomdag. Zie onder de kop onderwijsactiviteiten. 

Onderwijsactiviteiten

Deze bouwsteen, de filmpjes en de e-learning kan op zichzelf staan of gekoppeld worden aan een praktijkopdracht, leergesprek, terugkomdagonderwijs, themaonderwijs/expertonderwijs.

Financiering en vergoedingen in de zorg zullen met regelmaat veranderen. Check of informatie nog actueel is op deze site: Zorgwijzer Informatie vanuit het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Regelhulp.nl Het Platform zowerktdezorg.nl biedt informatie over het zorgstelsel en voorziet ook in een handige app.

Praktijkopdracht, terugkomdagonderwijs of themaonderwijs/expertonderwijs

De presentatie met een opdracht (PPT presentatie financiering en wetgeving ouderenzorg) kan door AIOS zelf of docent op een terugkomdag gegeven worden.

Zelfstudie

Leergesprek

Ga in gesprek met je opleider over een van de volgende onderwerpen: de WMO, thuiszorgaanbieders in de regio, welke ondersteuning bieden zij? Wat wordt er van de huisarts verwacht? Wat kan de huisarts van hen verwachten?

Hoe is de registratie en de huisartsenvergoeding geregeld bij patiënten met Wlz in de huisartsenpraktijk?  Hoe is de huisartsenzorg geregeld bij kleinschalig wonen?

De bouwstenen in de leerlijn complexe ouderenzorg

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie