Frailty: kwetsbaarheid vaststellen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn complexe ouderenzorg
Auteur

Monique Petra

Niek van Asperen

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

1. Vaststellen


Competenties

Medisch handelen
Kennis en wetenschap

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren

Relevantie

Sommige ouderen blijven tot op hoge leeftijd fit en vitaal, andere krijgen te maken met beperkingen: lichamelijk, geestelijk, sociaal en vaak een mix daarvan. Dankzij passende activiteiten en maatregelen op het gebied van wonen, zorg en welzijn, kunnen ze vaak toch nog lang zelfstandig blijven wonen. Dan is het wel zaak die beginnende beperkingen tijdig te signaleren.

Bij kwetsbare ouderen is er een wankel evenwicht tussen functioneren en decompenseren

Doel

De aios kan kwetsbaarheid met behulp van een gestructureerde vragenlijst vaststellen

Gebruiksaanwijzing

De aios stelt met behulp van de GFI, of in de regio anders afgesproken meetinstrumenten, vast of iemand kwetsbaar is.

Plan een leergesprek hierover. Had je de uitkomst verwacht?

Onderwijsactiviteiten

Het vaststellen van kwetsbaarheid kan lastig zijn. Een vragenlijst, zoals de GFI (Groninger Frailty Index) de TFI (Tilburg Frailty Index) of de clinical frailty scale, kan hierbij helpen. De meest relevante vragenlijsten zijn met een korte beschrijving gebundeld door de NHG.

Een ander hulpmiddel is uitgaan van ‘het Trias van Blauw’, Het ‘trias van Blauw’ bestaat uit

  1. Mobiliteit (kan iemand nog gaan en staan waar hij/zij wil).
  2. Autonomie (kan iemand nog de regie over zijn haar/leven voeren)
  3. Sociale situatie (heeft iemand voldoende steun van familie en vrienden).

Als er sprake is van problemen op 1 gebied, kan dit vaak gecompenseerd worden en is er meestal nog geen sprake van kwetsbaarheid. Zijn er problemen op 2 gebieden, dan is het bestaan van kwetsbaarheid heel waarschijnlijk. Bij problemen op alle 3 de gebieden is er zeker sprake van kwetsbaarheid. Hoogleraar ouderengeneeskunde Gerard Jan Blauw van het LUMC heeft dit onderwezen tijdens de Leidse Ouderengeneeskunde Dagen in 2016.


Bronnen

NHG korte vragenlijsten kwetsbaarheid

Trazag: transmuraal zorg assessment geriatrie

Praktijkproducten | Tilburg University

Meetinstrument_GFI.pdf (pallialine.nl)

Get Up and Go Test De bouwstenen in de leerlijn complexe ouderenzorg

De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit