Hoge Ogen Spel

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn korte episode zorg
Auteur

Yeun Ying Wong

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

2. Consult-basis

Competentie

Medisch handelen
Kennis en wetenschap

Toepassing

Onderwijsprogramma

Feedback

Ogen Spel&body=Body%20Text Feedback op deze bouwsteen

Relevantie

Bij aanvang van de opleiding hebben veel aios weinig oogheelkundige kennis. Daarentegen behoren oogheelkundige klachten tot de top 50 meest voorkomende incidenties in de huisartsenpraktijk. Er bestaat weinig interactief leermateriaal met visuele ondersteuning. Dit 'triviant-spel' beoogt in deze leemte te voorzien. Het bordspel daagt je uit om samen met je mede-aios je oogheelkundige kennis te testen en deze te vergroten.

Het spel is bedacht en ontwikkeld door Yvonne van Leeuwen, huisarts (np) en oud-docent aan de Huisartsenopleiding Universiteit Maastricht. Zij is auteur van de oogheelkundige studieboeken waar het spel op is gebaseerd (zie de literatuurbronnen).

Doel

Met een vleugje competitie, spelenderwijs in groepsverband kennis opdoen over diverse oogziekten. Het kan tevens een aanleiding zijn voor verdere verdieping in de oogheelkunde op basis van je eigen lacunes.

Onderwijsactiviteit

Dit is een medisch-inhoudelijk spel dat in een groep kan worden gespeeld tijdens een TKD of in het kader van expert-onderwijs oogheelkunde (als onderdeel van een carroussel).

Gebruiksaanwijzing

Afbeelding van het hoge ogen spel

Het 'Hoge Ogen' spel bestaat uit een speelbord en speelkaarten en is geschikt voor 4 spelers of vier duo's (= 8 spelers).

Het spel bestaat uit 7 categorieën met elk 12 kaartjes. De categorieën zijn ‘visus-stoornissen’, ‘prikken-plakken-pijn’, ‘andere klachten-geen klachten’, ‘diagnostiek’, ‘spoed’, ‘tekenen/pathologie’, ‘bonusvragen’. Een kaartje bevat: (casusbeschrijving plus) vraag, antwoord, een tip en een waarschuwing of een van beide.

De spelregels zijn te vinden in de speldoos.

Extra tips voor het spelen van dit spel:

  • Eén aios is de quizmaster die de kaarten voorleest en de andere aios voorziet van tips, waarschuwingen en/of antwoorden. Bij voorkeur degene met de meeste kennis van oogheelkunde, die zo nodig de inhoud extra kan toelichten.
  • Het alternatief is dat één van de duo’s extra informatie opzoekt bij onduidelijkheden over de vragen tijdens het spel.
  • We adviseren ruim de tijd te nemen voor het spelen van dit spel, bij voorkeur 90 minuten (60 minuten speeltijd is krap!).

Drie exemplaren van het Hoge Ogen spel liggen bij het secretariaat op 9e verdieping in het HOVUmc gebouw (kamer 9A-02). Het spel is te reserveren via dhr Arnold Presburg (a.presburg@vumc.nl). In Twente is het Hoge Ogen spel te vinden in de onderwijskamer.

Bronnen

Afbeelding van het hoge ogen spel
  • Studieboeken Oogheelkunde voor de huisartsopleiding, te vinden in de HOVUMC bibliotheek, kamer 10A-7.
    • Leeuwen van Y., Maegdenbergh, M. van den, Pol, B.A.E. van der, Waard, J. de. Praktische huisartsgeneeskunde: Oogheelkunde. Bohn Stafleu, van Loghum, Houten 2016
    • Leeuwen van YD, Maegdenbergh, MCAJ. Oogheelkunde. Practicum huisartsgeneeskunde: Oogheelkunde. Reed Business Education, Amsterdam 2013 
  • De website www.oogartsen.nl is een samenwerking van de afdelingen Oogheelkunde uit diverse Topklinische Ziekenhuizen in Nederland en voorziet o.a. de huisarts van goede achtergrondinformatie en kennis over diverse ziekten van het oog.

De bouwstenen in de leerlijn korte episode zorg


De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie