Incontinentie bij ouderen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn complexe ouderenzorg
Auteur

Anouk Meijer
Vivian Kenter
Niek van Asperen

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

3. Intercurrente ziekten

Competenties

Medisch handelen
Samenwerken

Leerplek

Leergesprek
Onderwijsprogramma
Praktijkleren
Themaonderwijs
Zelfstudie

Relevantie

Ongewenst urine verlies (urine-incontinentie) kom veel voor (prevalentie 1/3 tot ½ van oudere vrouwen). Bij ouderen speelt functionele urine-incontinentie (urine-incontinentie door een oorzaak die buiten de lagere urinewegen is gelegen) vaak een rol. Ongewild urineverlies is een sterke voorspeller van het optreden van val incidenten. (1,5 keer grotere kans op vallen (zie ook: valpreventie)

Bij ouderen zijn de behandelopties hetzelfde als bij jongeren maar moet er meer rekening gehouden worden multi-morbiditeit. Belangrijke morbide factoren zijn urogenitale prolaps, chronisch longziekten, diabetes mellitus, gewrichtsaandoeningen, hartfalen, hersenziekten, obstipatie, overgewicht, visus of cognitieve beperkingen en depressie. Aandoeningen die functionele incontinentie kunnen veroorzaken zijn artrose en spierzwakte, stoornissen in de communicatie en cognitie. Geneesmiddelen met anti cholinerge werking, zoals tricyclische antidepressiva, antipsychotica en alfablokkers kunnen incontinentie als bijwerking hebben. Andere geneesmiddelen die een negatieve invloed kunnen hebben op het mictiepatroon zijn opioïden, diuretica en benzodiazepinen. Van urine incontinentie ondervindt de patiënt hinder in het dagelijks leven: Denk daarbij aan gevoel van verminderde zelfstandigheid, lekkage, huidirritatie en het veroorzaken van geuroverlast.  

Doel

  • Je krijgt kennis van het systematisch management van urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen.  
  • Je ziet het belang in van een zo vroeg mogelijke diagnostiek en evaluatie van urine-incontinentie. En kan hier gepaste interventies op kunnen.  
  • Je kan de juiste interventies inzetten samen met andere hulpverleners en te zorgt dat de patiënt zo min mogelijk hinder van de urine-incontinentie ondervindt in het dagelijkse leven.  

Gebruiksaanwijzing

Informatie voor zelfstudie.

Urinecontinentie is een van de onderwerpen die tijdens thema onderwijs in chronische stage aanbod komt.

Onderwijsactiviteiten

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn complexe ouderenzorg

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie