Incontinentie bij ouderen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn complexe ouderenzorg
Auteur

Monique Petra

Niek van Asperen

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

3. Intercurrente ziekten

Competenties

Medisch handelen
Samenwerken

Leerplek

Zelfstudie

Relevantie

Ongewenst urine verlies (urine-incontinentie) kom veel voor (prevalentie 1/3 tot ½ van oudere vrouwen). Bij ouderen speelt functionele urine-incontinentie (urine-incontinentie door een oorzaak die buiten de lagere urinewegen is gelegen) vaak een rol. Ongewild urineverlies is een sterke voorspeller van het optreden van val incidenten. (1,5 keer grotere kans op vallen

Bij ouderen zijn de behandelopties hetzelfde als bij jongeren maar moet er meer rekening gehouden worden multi-morbiditeit. Belangrijke morbide factoren zijn urogenitale prolaps, chronisch longziekten, diabetes mellitus, gewrichtsaandoeningen, hartfalen, hersenziekten, obstipatie, overgewicht, visus of cognitieve beperkingen en depressie. Aandoeningen die functionele incontinentie kunnen veroorzaken zijn artrose en spierzwakte, stoornissen in de communicatie en cognitie. Geneesmiddelen met anti cholinerge werking, zoals tricyclische antidepressiva, antipsychotica en alfablokkers kunnen incontinentie als bijwerking hebben. Andere geneesmiddelen die een negatieve invloed kunnen hebben op het mictiepatroon zijn opioïden, diuretica en benzodiazepinen. Van urine incontinentie ondervindt de patiënt hinder in het dagelijks leven: Denk daarbij aan gevoel van verminderde zelfstandigheid, lekkage, huidirritatie en het veroorzaken van geuroverlast.  

Doel

  • Het bevorderen van systematisch management van urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen. 

Subdoelen:  

  • Belang van een zo vroeg mogelijke diagnostiek en evaluatie van urine-incontinentie onderkennen. En hier gepaste interventies hierop kunnen doen .  
  • Inzetten van de juiste interventies samen met andere hulpverleners en te zorgen dat de patiënt zo min mogelijk hinder van de urine-incontinentie ondervindt in het dagelijkse leven.  

Gebruiksaanwijzing

Informatie voor zelfstudie.

Urinecontinentie is een van de onderwerpen die tijdens thema onderwijs in chronische stage aanbod komt.

Onderwijsactiviteiten

Doe de PIN: Urine incontinentie.

Ken jij de verschillende incontinentiematerialen? Informatie hierover is te vinden op het Kennis plein zorg voor beter, Incontinentiemateriaal.

Ben je op de hoogte wat de bekkenbodemfysiotherapeut voor je patiënt kan betekenen?  

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn complexe ouderenzorg

De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit