Opdrachten 2e Huisartsstage

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


2e Huisartsstage

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Teamleider
Hendrien Duijnhouwer

Assistent teamleider
Nanda Stoll

2e Huisartsstage

Een opdracht is een verplichte of facultatieve activiteit die de aios, veelal in overleg, krijgt van de docent.

Opdrachten vormen de 'brug' tussen het instituutsonderwijs en het werken/leren in de praktijk. Middels de opdrachten besteedt de aios gericht aandacht aan concrete leerdoelen. De aios is in de CAO gerechtigd om per week 3 uur opdrachttijd in de praktijk te reserveren. Deze 'werktijd' is bedoeld als reservoir voor specifieke opdrachtgerelateerde taken.

De invulling ervan is voorbehouden aan de aios. De praktijkassistente dient in die tijd dan ook niet zonder overleg met de aios diens spreekuur in te vullen. Door in de praktijk 'opdrachttijd' te reserveren ontstaat er bijvoorbeeld ruimte om een casuspresentatie voor te bereiden, een herhalingsconsult bij een chronische patiënt of een SOLK-patiënt te plannen of andere vormen van gericht patiëntcontact te plannen die behalve aan de patiëntenzorg óók bijdragen aan de eigen ontwikkeling of het cursorische onderwijs op de terugkomdag.

Behalve voor geselecteerde patiëntencontacten kan de opdrachttijd ook benut worden voor werkzaamheden die hieruit voortkomen zoals literatuuronderzoek, collegiaal overleg en verslaglegging.

Werkwijze instituutsopdrachten

Het doel van het werken met opdrachten in de 2e Huisartsstage is om je gericht aan het werk te laten gaan met enkele van de centrale thema's van dit opleidingsjaar. En om je te helpen hierop te reflecteren en vast te stellen hoe je straks als huisarts het werken met deze thema's vorm wilt geven. Dus een actieve voorbereiding op het werken als huisarts. Als aios wordt je werken aan opdrachten gevolgd en begeleid door je opleider en door de docenten. Bij vragen/problemen 'onderweg' adviseren we je sterk dit aan hen voor te leggen. En wat je hierbij laat zien weegt dus ook mee in hun beoordeling van m.n. de taakgebieden vakinhoudelijk handelen, arts-patiënt communicatie, organiseren en professionaliteit. Opleider en docenten kunnen naar de volgende zaken kijken: 

1. Je inzet:

  • voldoende tijd nemen om met deze praktijkopdrachten bezig te zijn (planning, organisatie).
  • het werken aan de opdrachten inzichtelijk maken voor collega-aios, opleider en docenten.

2. Het proces:

  • gericht en planmatig kunnen werken.
  • kunnen reflecteren op ervaren knelpunten en problemen.
  • plan en werkwijze flexibel kunnen aanpassen op basis van deze reflectie.

3. De uitkomst:

  • helder mondeling en schriftelijk rapporteren over plan, proces, resultaten.
  • kunnen beschrijven wat dit je geleerd heeft t.a.v. je toekomstige praktijkvoering.

  De opdrachtbeschrijvingen staan in de handleiding van de 2e huisartsstage.

 

Overzichten aios opdrachten

Opdrachten
1e Huisartsstage
Klinische
stage
CZ
stage
GGZ
stage
Opdrachten
2e Huisartsstage