Invloed van intercurrente ziekte tijdig te signaleren

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn complexe ouderenzorg
Auteur

Anouk Meijer
Vivian Kenter
Niek van Asperen

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

3. Intercurrente ziekten

Competenties

Medisch handelen
Organiseren
Kennis en wetenschap

Leerplek

Huisartsenpost
Leergesprek
Onderwijsprogramma
Praktijkleren
Themaonderwijs
Zelfstudie

Relevantie

Ouderen met complexe problematiek hebben vaak multimorbiditeit. Bij kwetsbare ouderen is er een wankel evenwicht tussen functioneren en decompenseren. Richtlijnen gaan vaak over één aandoening en houden bij behandeladviezen geen rekening met de consequentie voor bijkomende aandoeningen. Het is belangrijk om bij ouderen met complexe problematiek heldere doelen te formuleren, en hierop de behandeling aan te passen.

Doel

  • Je houdt rekening met de invloed die een intercurrente ziekte en de behandeling hiervan kan hebben op andere aspecten van de gezondheid.

Gebruiksaanwijzing

Zelfstudie, achtergrondinformatie

Onderwijsactiviteiten

Als een kwetsbare oudere ziek wordt heeft hij minder reserves om de bijkomende problemen op te vangen. Zo kan er bij een blaasontsteking bijvoorbeeld een delier ontstaan. Maar ook kan het zijn dat iemand die voorheen nog net de supermarkt haalde dit nu niet meer redt. Voorts kan deze persoon door de antibiotica misselijk worden en gaan braken of diarree krijgen en hierbij uitdrogen waarbij zijn lanoxin spiegel te hoog wordt. Er kan dus veel fout gaan.

Informatie over vroege signalen van problemen is te vinden in de: Handreiking kwetsbare ouderen (met name pagina 9-22 is gaat hier over)

Hoe groter de kwetsbaarheid, hoe kleiner het event dat nodig is om voor problemen te zorgen.

Een voorbeeld hiervan is dat bij een hoge mate van kwetsbaarheid maar een kleine trigger nodig is om een delier te veroorzaken.

Het is dus belangrijk om kwetsbare patiënten te herkennen en bij hen extra aandacht te besteden aan mogelijke negatieve gevolgen van een ziekte episode.

Er is nog geen eenduidige definitie voor kwetsbaarheid. Er zijn wel een aantal meetinstrumenten die kunnen helpen bij het herkennen van kwetsbaarheid.

De bouwstenen in de leerlijn complexe ouderenzorg

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie