Kleine traumata

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenLeerlijn spoedeisende zorg
Auteur

Daphne Beemsterboer

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
2e Huisartsstage

KBA

1. Toestandsbeeld

Competenties

Medisch handelen

Leerplek

Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

In de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost kom je regelmatig kleine traumata tegen. Hieronder volgt een aantal richtlijnen van vaak voorkomende traumata.

Doel

Houvast en kennis geven over diagnosticeren en behandelen van kleine traumata.

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen kan gebruikt worden voor:

  • zelfstudie
  • naslag

Onderwijsactiviteiten

Stroomdiagram Stroomschema Epistaxis

Bronnen:

Zie bouwsteen Traumatische wonden voor geïnfecteerde wonden, bijtwonden en brandwonden.

IN ONTWIKKELINGBronnen

De bouwstenen in de leerlijn spoedeisende zorg

De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit