Koppelconflict

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Regelgeving

Hoofd
Nettie Blankenstein

Adjunct hoofd
Harry Schleypen

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Regelgeving

Soms verloopt de communicatie tussen hao en aios moeizaam. De docenten zullen dan trachten de werkrelatie in positieve zin te beïnvloeden. Als dat geen effect heeft kan het leren van de aios onder druk komen te staan. Het wordt dan tijd om de teamleider op de hoogte te stellen en te kijken of er alsnog een werkzame relatie tot stand kan komen, dan wel dat een ontkoppeling moet volgen.

Aanmelding

Het melden van een mogelijke ontkoppeling vindt plaats door het invullen van het

dit formulier vervolgens op te sturen naar de teamleider. Vaak zal het initiatief van de docenten komen, maar in principe kan iedereen een (dreigend) conflict aankaarten. Als er eenmaal een melding is, dienen alle betrokkenen daarvan op de hoogte te worden gesteld door de teamleider.

Vervolg

De teamleider beoordeelt of er nog nieuwe herstelpogingen moeten worden ondernomen, bijvoorbeeld een gesprek in aanwezigheid van de teamleider of een onafhankelijk staflid. Als eenmaal geconcludeerd wordt dat een breuk onafwendbaar is, wordt dit door de teamleider gecommuniceerd naar alle betrokken partijen

Beoordeling aios

Bij elke ontkoppeling vinden er beoordelingen plaats:

  • De hao vult in: Beoordeling Aios door hao - Voortijdige beëindiging
  • De aios vult in: LEOh
  • De Stageopleider vult in: Beoordeling Aios door Stageopleider

Nieuwe koppelingen

Na een ontkoppeling bekijkt de teamleider– mede op basis van de beoordelingen en evaluaties – wat eventuele consequenties zijn, zowel voor de aios als de hao:

  • Aios: De teamleider beoordeelt of de opleidingsgeschiktheid van de aios in het geding is. Als daarover geen twijfels bestaan wordt er een nieuwe opleidingsplek en dus ook een nieuwe opleider gezocht. Deze nieuwe opleider wordt globaal op de hoogte gesteld van de aard van het conflict en krijgt toegang tot het portfolio van de aios. Daarna volgt een kennismakingsgesprek. Als dat positief verloopt, gaan beiden aan de slag.
  • Hao: De teamleider bekijkt of de hao beschikbaar is voor een nieuwe aios. Bij twijfels over het functioneren van de hao meldt de teamleider dit aan de COMO (Commissie Ondersteuning en Monitoring Opleiders), onderdeel van het team Didactische Scholing. Deze kan besluiten tot een tussentijdse beoordeling van de hao.

Afhandeling

Na het verbreken van de opleidingsrelatie worden de groepsgenoten van de aios en de hao discreet op de hoogte gesteld. De docenten vragen de ex-opleider om op de eerstvolgende parallelbijeenkomst - in ieder geval in de ochtend - aanwezig te zijn, zodat hij zijn collega’s kan informeren over de ontwikkelingen en afscheid kan nemen.

Na enige weken neemt de teamleider contact op met de ex-opleider om te informeren hoe het gaat en of er eventueel nog wensen liggen.

Bovendien vindt er standaard een gesprek plaats met een lid van de COMO .

Mocht een van de partijen ontevreden zijn over het verloop van de gehele procedure en bijvoorbeeld een klacht willen indienen, dan zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Deze worden beschreven bij het thema Klachten.