Kosten van de zorg

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn praktijkmanagement
Auteur

Joyce Stroeve
Eddy Reynders

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

5. Financiering en bedrijfsvoering

Competenties

Organiseren
Maatschappelijk handelen

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

Kosten bewustzijn is een belangrijke voorwaarde om zinnige en zuinige zorg te kunnen leveren. De huisartsenzorg legt beslag op >5% van de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg. In de stage instelling / huisartsenpraktijk kan de Aios observeren waaraan die kosten worden besteed.

Doel

Als huisarts meer inzicht hebben in de kosten in de zorg.

Gebruiksaanwijzing

Doe dit elke stage, halverwege je stage. 

Onderwijsactiviteiten

  • Probeer de kosten van de zorg waar jij aan meewerkt te achterhalen op de website van de instelling, in een gesprek met de supervisor, administrateur of elders op internet. (De NZA site is moeilijk toegankelijk maar wel compleet en de consumentenbond is goed toegankelijk, maar beperkt.)
  • Vergelijk eens op een vergelijkingssite als Wat kost de zorg?
  • Zoek 1 casus uit van een patiënt die meerdere onderzoeken / zorg heeft ontvangen in 1 maand. 
    • Ga na hoeveel elk bezoek/onderzoek heeft gekost
    • Wat moet deze persoon hiervan zelf betalen? 
  • Vraag je supervisor in welke mate hij/zij op de hoogte is van de kosten. Wat zegt dat over de instelling?
  • Wanneer je een externe stage doet: hoe wordt deze instelling gefinancierd? Wat zijn de verschillen met de huisartsenpraktijk? En de overeenkomsten?
  • Wat zijn de grootste kostenposten?

Bronnen

Website 'Wat kost de zorg?'

De bouwstenen in de leerlijn praktijkmanagement

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit