LHK

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Toetsprogramma

Adjunct hoofd
Harry Schleypen

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Onderdelen van het Toetsprogramma

De halfjaarlijkse Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK-toets) geeft u inzicht in uw kennis van de huisartsgeneeskunde.

De toets bestaat uit 120 meerkeuzevragen, die samen het hele kennisdomein van de huisartsgeneeskunde representeren. Het gaat om medisch inhoudelijke (volgens een blauwdruk verdeeld over 16 verschillende ICPC categorieën) en huisartsgeneeskundig-theoretische vragen. De vragen zijn gespreid over leeftijdscategorieën van patiënten en aspecten van het consult, zoals diagnostiek of beleid.

Literatuur

De boekenlijst bevat boektitels en adressen van websites, die als naslagwerk kunnen dienen. De literatuur waarnaar in de LHK-toets en de KOV-toets wordt verwezen, is in deze boekenlijst terug te vinden. 

Voor wie

De LHK-toets is een voortgangstoets om de kennis van de aios te meten. Aios maken de toets twee keer per jaar onder examenomstandigheden. Huisartsopleiders krijgen de toets gratis aangeboden van het opleidingsinstituut. De toets is ook interessant voor praktiserende huisartsen, die geen opleider zijn. Zij kunnen zich abonneren op de toets.

Wanneer

De toets wordt twee keer per jaar afgenomen. Aios maken de toets in april en oktober. Opleiders en abonnees in mei en november.

Herkomst Huisartsopleiding Nederland - LHK

Weging & vervolgacties

De LHK toets geeft de aios feedback over de stand van diens medische kennis, gemeten ten opzichte van het landelijke gemiddelde. De informatie benut de aios om nieuwe leerdoelen te formuleren. Bij een onvoldoende score vormt de toetsuitslag de aanzet voor een nadere analyse. Samen met opleider en docenten bespreekt de aios het daaruit voortkomende plan van aanpak. Bron: Toetsplan 2017 Huisartsopleiding Nederland