Laboratoriumonderzoek en point of care testing

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn korte episode zorg
Auteur

Erik Fokke
Yeun Ying Wong

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

3. Aanvullende diagnostiek

Competentie

Medisch handelen
Maatschappelijk handelen
Kennis en wetenschap

Toepassing

Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Huisartsen zijn expert in het verzamelen en duiden van veelvoorkomende klachten en symptomen in de specifieke context van de unieke patiënt. Zodoende kan de huisarts 96 procent van de hulpvragen zelfstandig afhandelen. In de overige gevallen vindt verwijzing plaats binnen de eerste lijn of naar de tweede lijn. Laboratoriumonderzoek – met name bloed- en urineonderzoek – wordt ingezet bij een klein deel van alle huisartsconsulten. Meestal betreft het onderzoek dat wordt uitgevoerd door een streeklaboratorium. Het aantal onderzoeken dat in de leef- en/of zorgomgeving van de patiënt wordt uitgevoerd, neemt toe: de zogenoemde point of care testing (POCT). Deze trend wordt ingegeven door de wens om vlot tot een werkhypothese te kunnen komen. Beleid kan zo sneller ingezet worden.

Een voorwaarde voor goede laboratoriumdiagnostiek is dat de huisarts met begrippen uit de medische besliskunde vertrouwd is (zoals voorspellende waarde, voorafkans en achterafkans), en deze kan hanteren bij het aanvragen van aanvullend laboratoriumonderzoek en de interpretatie daarvan.

Doelen

  1. Inzicht krijgen dat laboratoriumonderzoek door de huisarts gericht wordt aangevraagd als onderdeel van diagnostisch handelen en niet routinematig.
  2. Inzicht krijgen dat in de huisartspraktijk fout-positieve uitslagen een belangrijk nadeel vormen van een te veelvuldig gebruik van laboratoriumdiagnostiek en van onvoldoende beargumenteerd laboratoriumonderzoek.
  3. Inzicht krijgen in de toepassing en mogelijkheden van POCT in de huisartspraktijk.
  4. Kennis maken met de regels van de medische besliskunde bij het aanvragen van laboratoriumonderzoeken en de interpretatie van de uitslagen ervan.
  5. Inzicht krijgen in de kosten die gemoeid zijn bij de verschillende onderzoeken.

Onderwijsactiviteit

Zelfstudie, en praktijkopdracht met leergesprek met de hao.

Gebruiksaanwijzing  

  • Zie de literatuurbronnen voor zelfstudie.
  • Wat betreft de praktijkopdracht houdt de aios een week lang al haar laboratoriumaanvragen bij, inclusief de POCT, en noteert de redenen van elke afzonderlijke aanvraag. De aios bespreekt tijdens een leergesprek dit overzicht met de hao en gaat na wat voor invloed de POCT heeft gehad op het beleid. Maak de twee PIN´s  genoemd bij de literatuurbronnen.
  • De aios zoekt op wat de kosten zijn van de verschillende aanvullende (bloed)onderzoeken en bespreekt met de hao of deze kennis de wijze/frequentie van het aanvragen van die onderzoeken beïnvloedt.

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn korte episode zorg


De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit