Leerlijnen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Opleidingsplan HOVUmc

Hoofd
Nettie Blankenstein

Adjunct hoofd
Harry Schleypen

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Regelgeving

Wat is een leerlijn?

Een leerlijn beschrijft voor een ‘specifiek aandachtsgebied’ binnen het huisartsenvak wat, hoe, wanneer door de aios moet worden geleerd en de middelen ofwel bouwstenen die daarvoor beschikbaar zijn. Leerlijnen zijn opgebouwd door bouwstenen.

Lees verder:

Wat is een bouwsteen?

Een bouwsteen bevat informatie over een specifiek onderwerp binnen een leerlijn. Bouwstenen zijn divers van aard en kunnen groter of kleiner zijn. Ze kunnen een heel onderwijsprogramma bevatten of slechts een stuk achtergrondinformatie of bijvoorbeeld een filmpje. Omwille van het gebruiksgemak streven we ernaar om alle bouwstenen uniform aan te bieden.

Zie verder:

Drie soorten aandachtsgebieden

De leerlijnen zijn onder te verdelen in 3 soorten aandachtsgebieden aan de hand van:

  1. De 10 Thema’s neergelegd in het Landelijk opleidingsplan huisartsgeneeskunde.
  2. Competenties neergelegd in het Competentieprofiel van de huisarts.
  3. Overige gebieden die - zonder een vastgesteld thema of een competentiegebied te zijn - toch extra aandacht behoeven, zoals bijvoorbeeld interculturaliteit.

Overzicht van de leerlijnen

Op de bovenste rij de 10 thema leerlijnen, daaronder gevolgd door de competentie- en overige leerlijnen.

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Interculturaliteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Interculturaliteit