Niet alles wat kan, hoeft

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn palliatieve zorg
Auteur

Rinel van Beest

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

1. Palliatieve en stervensfase-gesprek

Competenties

Communicatie
Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Zelfstudie

Relevantie

Binnen de medische zorg wordt steeds meer mogelijk, er komen nog altijd nieuwe behandelingen bij. Een mooie ontwikkeling natuurlijk. Maar sommige behandelingen zijn erg ingrijpend of hebben veel bijwerkingen. Aan arts en patiënt samen om de afweging te maken wanneer een behandeling nog zinvol is of dat andere zorg wellicht passender is.

Het KNMG rapport ‘Niet alles wat kan hoeft’ geeft een indruk over de huidige visie van de beroepsgroep ten aanzien van dit onderwerp, zodat de aios vervolgens, samen met opleider en de groep, kan onderzoeken wat zijn eigen kennis, (gesprek)vaardigheden en attitude zijn.

Doel

  • Inzicht in welke mechanismen een rol spelen bij het leveren van niet passende zorg en een idee over de interventies om dit tegen te gaan.

Gebruiksaanwijzing

  • De informatie uit het artikel kan gebruikt worden voor een leergesprek of zelfstudie.

Onderwijsactiviteiten

Leest het rapport en bespreek met je opleider of tijdens de terugkomdag onderstaande stellingen

  • Iets laten vind ik lastiger dan iets doen
  • ‘Niet opgeven’ is voor mij een basishouding
  • Een gesprek beginnen over het levenseinde vind ik moeilijk
  • Ik heb voldoende kennis van behandelopties in laatste levensfase om dit goed met patiënten te kunnen bespreken.

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn palliatieve zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit