Niveau bespreken huisarts-specifieke technische vaardigheden

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn medisch handelen
Auteur Yeun Ying Wong
Stage 1e Huisartsstage
2e Huisartsstage
Competenties Medisch handelen
Samenwerken
Leerplek Leergesprek
Praktijkleren

Relevantie

Een van de doelen van de huisartsenopleiding is, naast het verder ontwikkelen van de basisarts-vaardigheden, het leren van nieuwe huisarts-specifieke technische vaardigheden, die van nut kunnen zijn voor de rest van de huisartsencarrière. Afhankelijk van de voor-ervaring van de aios verschilt de ‘startset’ van vaardigheden. Het is dus belangrijk dat de hao aan het begin van de huisartsenstage duidelijk heeft welke startset en/of leemtes de aios heeft en vice versa wat de aios van de hao kan verwachten. Inventariseer deze zo vroeg mogelijk in het jaar om leerwensen van de aios in kaart te brengen. Ook hao’s mogen leerwensen hebben, bijv. in vaardigheden waar toevallig een aios meer ervaring in heeft. Dit komt naar voren in een open gesprek hierover.

Doel

Deze bouwsteen

1. Helpt bij het zichtbaar maken van het niveau en de verwachtingen van aios en hao ten aanzien van technische vaardigheden.

2. Activeert aios en hao samen leerwensen uit te spreken en daarbij leerplan uit te stippelen

Gebruiksaanwijzing

De lijst Overzicht vaardigheden per ICPC-categorie van de HON dekt vrijwel alle bestaande medisch technische vaardigheden van de huisarts. Uiteraard is niet alles van gelijke waarde. Neem deze lijst door als inspiratie voor de bestaande technische vaardigheden. Bepaal samen welke vaardigheden nu voor de aios en hao van belang zijn in de praktijk.

Onderwijsactiviteiten

Voorbereiding

Aan de hand van de Wegwijzer voor Vaardigheden-lijst van de HON kan de hao zelf een ‘competentielijst’ maken met de vaardigheden die in zijn/haar praktijk worden verricht.

Het bijgevoegd document Voorbeeld ‘Competentielijst’ kan hiervoor als voorbeeld dienen. De getoonde vaardigheden kunnen naar eigen kunde van de hao aangepast worden. Deze lijst kan uiteraard worden aangevuld met vaardigheden die de aios wenst te leren.

Werkvorm 1. ‘Mate van vaardigheid bepalen’.

Een ‘snelle inventarisatie’ om de kundigheid van aios en hao te bepalen is een score geven aan de vaardigheden in deze ‘competentielijst’. Een score van ‘5’ is goede beheersing als die van ervaren huisarts, een score van ‘0’ is geen ervaring. Een ingevulde scorelijst toont in één oogopslag waar iemands kunde en onkunde liggen. Leg de scores van aios en hao naast elkaar en bespreek het. Wat valt op? Wat valt er (nog) te leren en door wie? Zie voorbeeld competentielijst.

Na verloop van tijd, bijv. na 6 maanden, kan de score lijst opnieuw ingevuld worden. Hiermee kan worden zichtbaar gemaakt of er in meer of mindere mate progressie is in het leren van diverse vaardigheden op de lijst. Aan welke punten dient er extra aandacht besteed te worden?

Werkvorm 2. ‘Leerwensen bepalen’ (middels IOP).

Bepaal uit de competentielijst of de Wegwijzer voor Vaardigheden-lijst de top 3 technische vaardigheden die je als aios in de komende huisartsenstage expliciet wil gaan leren. Maak een concreet (SMART) leerplan met elkaar dat op deze top 3 is gebaseerd. Hoe kan de hao aan de leerwensen bijdragen?

Werkvorm 3. Alternatief leren.

Indien de hao een specifieke vaardigheid niet aan de aios kan leren, bespreek dan samen waar de aios deze leerwens wel kan ‘halen’. Heeft de hao een alternatief? Of kan de aios het leren van een andere hao, bijvoorbeeld die van een mede-aios? Oriënteer en bespreek en dit met je aios-groep tijdens een TKD aan begin van de stage zodat tijdig afspraken gemaakt kunnen worden.

Tip voor de hao:

De opleider kan zelf een eigen actuele comptentielijst opstellen!

- Om bijv. naast die van de aios te leggen of naast die van hun duo/maat/collega-huisartsen in gezondheidscentrum.

- De lijst kan tevens een mooie aanvulling zijn aan de opleidersprofiel in de 'Make-a-Match'. Al voor de kennismaking krijgt de aios op deze manier inzicht welke vaardigheden er bij de desbetreffende hao geleerd kan worden. De lijst kan een opstap vormen om in te gaan op elkaars niveau en leerwensen van medische vaardigheden.

Bron

Document Voorbeeld ‘Competentielijst’

Overige leerlijnen


Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie