Over eigen identiteit en diversiteit

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenAandachtsgebied diversiteit
Auteur

Sylvia Mennink

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

Leerplek

Huisartsenpost
Leergesprek
Onderwijsprogramma
Paralleldag
Praktijkleren
Themaonderwijs
Zelfstudie

Relevantie

Onze identiteit is een dynamisch en relationeel geheel, een variatie van achtergronden, omgevingsfactoren en persoonlijke kenmerken. Op het kruispunt daarvan sta jij als persoon. Dit denken wordt het ‘kruispuntdenken’ genoemd of ‘intersectioneel denken’. De bron ligt bij Kimberlé Crenshaw en Gloria Wekker.
Per situatie verschilt welk deel van je identiteit in het licht staat. Andere mensen kiezen er soms voor andere delen van je identiteit te belichten dan jij zelf op dat moment wilt. Het gaat over bewust of onbewust ingesloten/buitengesloten worden in een groep en om gezien worden of niet gezien worden.

Doel

  • Diversiteit zichtbaar en bespreekbaar maken in de groep.
  • De belangrijke thema's ontdekken in jouw eigen identiteit als huisarts en die

Gebruiksaanwijzing

Marten Bos heeft dit denken omgezet in een ‘spel’ met 19 verschillende diversiteit kaarten. Er zijn meerdere werkvormen. Het spel is te lenen bij de huisartsopleiding. Deze kaarten zijn bij uitstek geschikt om te gebruiken tijdens de terugkomdag, om na te denken over het verschil tussen de thema's die belangrijk zijn voor identiteit in algemene zin en voor je identiteit als huisarts.
Met je groep (liefst groep die elkaar al tijdje kent) ontdek je aan de hand van de kaarten welke thema’s belangrijk zijn voor jouw eigen identiteit als huisarts en die van je collega-aios.

Onderwijsactiviteiten

  • Voorbereiding: Lees het artikel Intersectionaliteit in de praktijk met tien tips voor intersectioneel denken en doen.
  • Gebruik deze presentatie als basis voor het werken met de diversiteitkaarten in je groep.
  • Of kijk in de handleiding bij de kaarten voor andere werkvormen of verzin zelf een nieuwe vorm.

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn diversiteit

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie