PIN Kinderen met koorts, spoed?

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn spoedeisende zorg
Auteur

Hetty Olthoff
Daphne Beemsterboer

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
2e Huisartsstage

KBA

1. Toestandsbeeld

Competenties

Medisch handelen

Leerplek

Zelfstudie

Relevantie

De herziene NHG-Standaard Kinderen met koorts is in november 2016 uitgekomen. Ga aan de hand van deze PIN (Programma’s voor Individuele Nascholing) dieper in op je aanpak, als je vermoedt dat een kind ernstig ziek is. Je past hierbij de ABCDE-systematiek bij kinderen toe.

Doel

Deze bouwsteen is een verwijzing naar de PIN ‘Kinderen met koorts: spoed?’. De PIN beoogt dat na het maken van PIN;

  • Je de specifieke aspecten van de ABCDE-systematiek bij kinderen kent. 
  • Je de meetwaarden van vitale functies bij kinderen kan interpreteren.
  • Je het beleid weet bij een kind met koorts en een negatieve vochtbalans.
  • Je niet-pluisgevoelens kunt betrekken bij je beleid.
  • Je weet hoe ouders aankijken tegen koorts bij hun kinderen.

Gebruiksaanwijzing

Verwijzing naar de online zelfstandig uit te voeren PIN ‘Kinderen met koorts: spoed?’.

Onderwijsactiviteiten

Deze bouwsteen met verwijzing naar de PIN ‘Kinderen met koorts: spoed?’ kun je zelfstandig, op een zelfgekozen tijdstip en in je eigen tempo doornemen. Via de computer of laptop doorloop je het online programma. Tussentijds stoppen is hierbij mogelijk. 

Bronnen

NHG PIN Kinderen met koorts: spoed?  

De bouwstenen in de leerlijn spoedeisende zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit