Palliatieve fase - besluitvorming

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn palliatieve zorg
Auteur

Rinel van Beest
Anneke Zwijnenburg

Stage

1e Huisartsstage
CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

3. Medische diagnostiek en handelen

Competenties

Medisch handelen

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Ook, of juist, bij de zorg voor de palliatieve patiënt is het klinisch redeneren essentieel. Met kennis over het onderliggend lijden, anamnese, (lichamelijk) onderzoek, meet- en score-instrumenten en meenemen van het ziekteverloop wordt een werkhypothese opgesteld. Deze werkhypothese en de wens en mogelijkheden (context) van de patiënt zijn leidraad voor het beleid.

Doel

Leren klinisch redeneren in de palliatieve fase. Analyseren, samenvatten van problematiek en behandelplan, evalueren, beleid zo nodig bijstellen.

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen geeft achterliggende literatuur ter informatie en kan daardoor gebruikt worden als zelfstudie. Ook is er casuïstiek die als zelfstudie of tijdens de terugkomdag kan worden gebruikt.

Onderwijsactiviteiten

  • Neem de achtergrondliteratuur door over besluitvorming in de palliatieve fase.
    • Het instrument Besluitvorming in de palliatieve fase is een format voor het bespreken en opstellen van werkhypothese en beleid van veelvoorkomende symptomen in de palliatieve fase. Het is een hulpmiddel om het proces te begeleiden, te evalueren en zo nodig bij te stellen. Door samen met de opleider en/of in de groep casuïstiek te bespreken aan de hand van beslisschijf en samenvattingskaarten kan je je hierin bekwamen.
    • De Beslisschijf palliatief redeneren Beslisschijf zoals in bovenstaand format beschreven staat in verkorte versie.
  • Ga bij een patiënt in de palliatieve fase de beslisschijf langs; maak eventueel gebruik van het invulformulier besluitvorming in de palliatieve fase om een goed overzicht te kunnen bewaren. Bespreek na met je opleider of gebruik tijdens de terugkomdag.

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn palliatieve zorg

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie