Palliatieve fase - pijn

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn palliatieve zorg
Auteur

Rinel van Beest
Anneke Zwijnenburg

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

3. Medische diagnostiek en handelen
1. Toestandsbeeld

Competenties

Medisch handelen

Leerplek

Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Pijn is een van de meest voorkomende symptomen in de palliatieve fase. Vooral bij patiënten met kanker treedt het in de laatste levensfase veel op, maar ook bij ziektes als COPD of MS treedt het bij meer dan de helft van de patiënten op.

De definitie van pijn is op vele manieren omschreven, een pragmatische definitie is die van McCaffery:

pijn is datgene wat een persoon die het ervaart zegt dat het is en is aanwezig wanneer hij/zij zegt dat het aanwezig is.

Dit benadrukt de subjectieve ervaring van de patiënt als een belangrijk uitgangspunt.

Om pijn adequaat te kunnen behandelen is het goed om te achterhalen wat de oorzaak is en welke factoren een rol meespelen in de ervaren pijn. Hier komt het klinisch palliatief redeneren zoals in de bouwsteen Palliatieve fase - besluitvorming om de hoek kijken.

Behandeling van pijn kan zowel medicamenteus als niet medicamenteus zijn. Zeker bij kanker zijn er vaak nog andere mogelijkheden voor pijnbestrijding dan medicamenteus.

Doel

  • Inzicht in factoren die een rol spelen bij pijn.
  • Weten welke behandelingsmogelijkheden er zijn voor pijn en waar deze te vinden zijn.

Onderwijsactiviteiten

Een van de aios presenteert op de terugkomdag een casus over pijn in de palliatieve fase met behulp van onderstaande literatuur en presentatie. Voor de casuspresentatie op de terugkomdag kan je gebruik maken van:

App

Een handige app voor het omrekenen van opioïden

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn palliatieve zorg

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie