Palliatieve fase - veelvoorkomende symptomen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn palliatieve zorg
Auteur

Rinel van Beest
Anneke Zwijnenburg

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

3. Medische diagnostiek en handelen
1. Toestandsbeeld

Competenties

Medisch handelen
Professionaliteit

Leerplek

Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Naast pijn zijn er nog andere symptomen die voorkomen in de palliatieve fase. Misselijkheid, dyspnoe, angst en delier komen relatief veel voor. Bij al deze klachten geldt dat een gestructureerde aanpak met het meewegen van de context, sociale en psychische factoren, zoals in Palliatieve fase - besluitvorming wordt besproken, van essentieel belang is.

Bij de symptomen en de onderliggende oorzaak zijn vaak verschillende behandelingen mogelijk. Soms kan een specialistische behandeling uitkomst bieden, in andere gevallen kan een behandeling in de thuissituatie de voorkeur zijn. Zowel medicamenteus als niet medicamenteus. Kennis hebben van de verschillende mogelijkheden alvorens het gesprek met de patiënt aan te gaan kan helpen om gezamenlijk een goed besluit te nemen. 

Doel

  • Inzicht hebben in het aanpakken veelvoorkomende symptomen in de palliatieve fase.
  • Oefenen met casuïstiek.

Onderwijsactiviteiten

Bronnen


De bouwstenen in de leerlijn palliatieve zorg

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie