Palliatieve sedatie; indicatie en uitvoering

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenLeerlijn palliatieve zorg
Auteur

Rinel van Beest
Anneke Zwijnenburg

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

8. Palliatieve sedatie


Competenties

Medisch handelen
Samenwerken
Organiseren

Leerplek

Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

De richtlijn Palliatieve Sedatie beschrijft de indicatiestelling en voorwaarden, de besluitvorming en het beleid. De checklist geeft praktische tips over de indicatiestelling, voorlichting en begeleiding van naasten, organisatie en coördinatie van zorg, uitvoering en nazorg. Naast een deskundige uitvoering is goede voorlichting essentieel voor het verloop van de sedatie.

Deze bouwsteen geeft meer achtergrond over het medisch handelen bij palliatieve sedatie. Wanneer is er een indicatie voor palliatieve sedatie en hoe komt de uitvoering goed tot stand? Wat en wie heb je daarvoor nodig.

Doel

In de praktijk indicatie kunnen stellen voor palliatieve sedatie en zorgen voor een goede uitvoering hiervan.

Gebruiksaanwijzing

Achtergrondinformatie voor praktijkleren en uitgangspunt voor een leergesprek.

Onderwijsactiviteiten

-Lees de literatuur als er sprake is van een palliatieve patiënt waarbij dit mogelijk gaat spelen. Welke moeilijkheden/valkuilen haal je hieruit? Bespreek tijdens een leergesprek of met de terugkomdag.

-Bedenk welke organisatorische stappen je moet nemen voor het succesvol starten van palliatieve sedatie. Zet ze op papier en bespreek met je opleider, heb je overal aan gedacht?

Bronnen

IKNL samenvattingskaart palliatieve sedatie

KNMG richtlijn palliatieve sedatie (2020 nieuwe verwacht)

Checklist continue palliatieve sedatie

Optioneel; artikel NTVG; gebruik van comedicatie tijdens palliatieve sedatie

De bouwstenen in de leerlijn palliatieve zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit