Pijn van de vrouw bij het vrijen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenAandachtsgebied seksualiteit
Auteur

Joan Boeke
Lishia Oei

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

15% van alle vrouwen en 20 % van de meisjes heeft behoorlijk of veel last van minstens één seksueel probleem. Pijn bij vrijen wordt door vrouwen vaak gerapporteerd. Slechts een klein deel van deze klachten wordt aan de huisarts voorgelegd. De behandelbaarheid van deze klacht is gunstig. De huisarts kan daarin een belangrijke rol spelen. Maar veel huisartsen voelen zich daartoe niet competent.

Doel

De aios

·      is sensitief voor signalen die wijzen op de klacht dyspareunie

·      is (en voelt zich) competent om bij deze klacht adequaat te handelen

Gebruiksaanwijzing

·      Individuele kennis voorbereiding: volg PowerPoint presentaties en video's (zie onderwijsactiviteiten)

·      Bespreek met je opleider jullie ervaringen

Onderwijsactiviteiten

  1. Een PowerPoint presentatie met kennis overdracht
  2. Uitleg video thuisarts over pijn bij de geslachtsgemeenschap vrouw
  3. Een artikel over provoked vulvodynia
  4. Een video van een consult over de behandeling van pijn bij het vrijen door een seksuoloog
  5. Een casus beschrijving voor een oefening in het voeren van een gesprek over dyspareunie in de opleidingsgroep of met de opleider.
  6. Food for thought: Belemmeringen en onvervulde behoeften in de zorg voor vulvodynie

Ben je nieuwsgierig geworden naar hoe je seksualiteit bespreekbaar maakt? Klick dan op de bouwsteen “Let’s talk about sex”.

Hier vind je meer informatie over een gesprek over seksualiteit en het PLISSIT model.

Bronnen

https://www.seksindepraktijk.nl

https://www.thuisarts.nl/pijn-bij-geslachtsgemeenschap/ik-heb-pijn-bij-geslachtsgemeenschap-vrouw

NHG standaarden seksuele klachten

https://sekshag.nhg.org/

Kedde H, Donker G, Leusink P. Incidentie van seksuele functieproblemen. Huisarts Wet 2013;56:62-5.

Robertson C, Lagro-Janssen T. Dyspareunie bij jonge vrouwen. Huisarts Wet 2015; 58:612.

Onderwerp seksualiteit

De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit