E-portfolio

Uit Wiki HOVUmc
(Doorverwezen vanaf Portfolio)
Ga naar: navigatie, zoeken


ICT

Adjunct hoofd
Harry Schleypen

ICT coordinator
Jae Klaasen

ICT Systemen

Elke aios houdt in het eigen E-portfolio en op Canvas de belangrijkste opleidingsresultaten bij. Het portfolio bevat de voortgangsadviezen en een neerslag van de beoordelingen en prestaties van de aios die het bewijs vormen van het verworven niveau van de competenties. We beschouwen de aios als eigenaar van het portfolio. De aios nodigt beoordelaars uit om hun beoordelingen in te vullen die besproken worden in de voortgangsgesprekken. Dit resulteert in voortgangsadviezen op het portfolio-dashboard van de aios.

Aan het einde van de stage nodigt de aios het hoofd van de opleiding uit om het voortgangsbesluit te nemen. Verplicht onderdeel van het beoordelingsdeel zijn de achtereenvolgende versies van het IOP, de ComBeL's, de verslagen van het voortgangsgesprek, de behaalde toetsresultaten en de beoordelingen. Ook de beoordeling van het dienstdoen krijgen hierin een plaats. Een overzicht van de prestaties die nodig zijn om de stage af te ronden zijn gevat in de verplichtingen aios:

Overzichten verplichtingen aios

Verplichtingen
1e Huisartsstage
Klinische
stage
CZ
stage
GGZ
stage
Verplichtingen
2e Huisartsstage

Ontwikkeling

Behalve aan het verplichte beoordelingsdeel biedt het portfolio ook 'vrije' ruimte. Hierin kunnen 'bewijsstukken' opgeslagen worden die kunnen dienen als illustratie/ onderbouwing van de ontwikkeling van de aios. Dit kan bijvoorbeeld een feedbackdocument zijn, maar ook een geslaagd consult zijn waar je trots op bent, een geslaagd onderwijsprogramma, een bericht van een dankbare patiënt of een blijk van waardering van een collega. De aios kan uit deze 'content' zelf een selectie maken van prestaties die als illustratie kunnen dienen bij een beoordelingsmoment of bij de start van een volgende opleidingsmodule. Ook de supervisiebeoordelingen worden hier opgeslagen.

Het portfolio gaat met de aios mee gedurende de gehele opleiding. Ook na de opleiding kun je het portfolio benutten (als show case). Tijdens de opleiding is de aios verplicht om het portfolio open te stellen voor het hoofd van de opleiding, de teamleider en assistent teamleider van de betreffende stage, de achtereenvolgende opleiders/stageopleiders en docenten die de aios gedurende deze periode begeleiden.

Inloggen en Handleiding

Of direct naar:

Per stage een eigen dossier

In het e-portfolio maakt de aios zelf voor iedere stage een eigen dossier aan. Dossiers gaan dus niet gelijk op met de fases, maar volgen de stages.

Naast de dossiers voor de reguliere stages (1e huisarts-, Klinische, CZ-, GGZ- en 2e huisartsstage) zijn dossiers beschikbaar voor de Keuzestage en Differentiatie.

Contact

Kom je er niet uit met de handleiding, stel dan je vraag over het e-portfolio via:


Direct naar: