Praktijkorganisatie - POHGGZ en zorg voor mensen met psychische klachten

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn psychische klachten
Auteur

Dick Walstock
Young-Kon Lambeck

Stage

GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

Overall

Competenties

Samenwerken
Organiseren

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

 • Met ingang van 2014 is de GGZ grondig gereorganiseerd en deze andere indeling heeft grote gevolgen voor de werkwijze van de huisarts. De mogelijkheden tot verwijzen zijn beperkt. Er komt dus veel meer op zijn/haar bordje en dat van de POHGGZ terecht.
 • De financiering van de POHGGZ is daarom dan ook aangepast en flink verruimd  en biedt nu ook mogelijkheden tot e-mental-health en consultatie.
 • Op welke manier is de zorg voor mensen met psychische klachten in de (eigen) huisartspraktijk vormgegeven? Is er een onderliggende visie?
 • Wat is de invloed van de visie, en allerhande afspraken, op de dagelijks gang van zaken.

Doelen

 • De AIOS kent de organisatie en inhoud van de zorg voor mensen met psychische klachten in de (eigen) huisartspraktijk en de gevolgen daarvan voor het werk van de huisarts.

Subdoelen

 • De AIOS kent de visie in de opleidingspraktijk op de (POH)GGZ.
 • De AIOS kent de taakomschrijving van de POHGGZ, de taakverdeling en samenwerkingsafspraken tussen HA en POHGGZ. 
 • De AIOS kent de juridische positie van de POHGGZ.
 • De AIOS kent de specifieke competenties van de POHGGZ in de eigen praktijk.
 • De AIOS kent de financieringssystematiek van de POHGGZ: inschrijftarief, verrichtingen, werkgeverschap, etc.
 • De AIOS weet wat de rol en functie van e-health in de zorg voor mensen met psychische klachten kan zijn en wat voor vragen zich lenen voor consultatie.

Gebruiksaanwijzing

Volgt.

Onderwijsactiviteiten

Huiswerk:

 • Instructie daarbij is: Bestudeer de informatie, dat kan ook evt. thuis.

Onderstaande links verwijzen naar een aantal pagina’s op de website van o.a. de LHV en bevatten veel achtergrondinformatie over alle genoemde onderwerpen.

Ga na in je eigen praktijk wat de visie is op POHGGZ. Is er een taak/functie-omschrijving van de POHGGZ? Zijn er (schriftelijke) samenwerkingsafspraken tussen huisarts en POHGGZ?

Formuleer daarna vragen: Wat wil je nog meer weten? Wat is niet duidelijk? Vragen over de gang van zaken in de praktijk?

 • Bespreek in een leergesprek met de HAO de situatie in de opleidingspraktijk. Andere opties zijn om de POHGGZ te interviewen of deze vragen mee te nemen in het peer-assessment.

Op de TKD diepen we het onderwerp verder uit o.a. aan de hand van casuïstiek.

 • Eerst in tweetallen de verzamelde informatie bespreken: Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in visie, samenwerking, taakinvulling, functieomschrijving, etc tussen de verschillende (opleidings)praktijken.
 • Plenair vragen beantwoorden, onduidelijkheden verhelderen (door docent).
 • Daarna in tweetallen, aan de hand van (ingewikkelde) casuïstiek, bespreken wat te doen in de verschillende situaties. En wat is de invloed van organisatorische aspecten op de inhoud van het werk?
 • Voorbeeld-casussen:
  • Casus dementerende oudere waarbij de vraag van de familie komt naar ‘case-management.
  • Casus chronisch psychiatrische patiënt met ingewikkelde problematiek en 3 verschillende psychofarmaca
  • Casus depressieve man die zich suïcidaal uit bij de POHGGZ.
  • Casus kind met ADHD: vraag om (medicatie)begeleiding.
  • Vraag van school om kind en ouder te begeleiden, maar het afgesproken maximum aantal consulten is al bereikt.
  • Casus: Twee collega’s praten tijdens cursus over ‘hun’  POHGGZ.

Plenair nabespreken:

 • Aan de hand van deze discussie zal duidelijk worden wat de invloed van is allerhande organisatorische factoren op de inhoud van het werk.
 • Wat heb je geleerd en wat neem je mee naar je eigen praktijk in de toekomst?

Links naar informatie over de POHGGZ:

Link over de functie POHGGZ algemeen:

Link over de financiering van de POHGGZ

Links over de juridische positie van de POHGGZ

 • https://www.lhv.nl/artikelen/aansprakelijkheid-poh-ggz


Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn psychische klachten

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit