Psychotherapeutische interventies voor de huisarts - Deel 1 RET interventies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn psychische klachten
Auteur

Anouk Bogers
Young-Kon Lambeck

Stage

1e Huisartsstage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

2. Angst- en stemmingsklachten
3. Acute psychiatrie
5. Verslaving
7. Persoonlijkheidsstoornissen

Competenties

Medisch handelen
Communicatie

Leerplek

Praktijkleren
Onderwijsprogramma

Relevantie

 • Huisartsen krijgen op het spreekuur veel te maken met psychische problemen en vinden dat vaak lastig omdat ze niet goed weten hoe te handelen.
 • Een aantal gespreksvaardigheden en psychotherapeutische interventies zijn, in aangepaste vorm, ook door de huisarts gemakkelijk in te zetten tijdens een consult.
 • De POHGGZ gebruikt verschillende gespreksvaardigheden en psychotherapeutische interventies tijdens gesprekken met patiënten. Omdat de huisarts zijn POHGGZ moet (kunnen) superviseren is het nuttig weet te hebben van de methodieken die de POHGGZ gebruikt.
 • Het zijn interventies die in aangepaste vorm een hele nuttige aanvulling op het arsenaal zijn bij de behandeling van tal van somatische cq. chronische aandoeningen.

Doelen

 • De aios kennis laten maken met de principes van de ‘RET’-manier van werken.
 • De aios weet dat RET een breder toepassingsgebied heeft dan psychische problemen in engere zin. Het kan ook bij de begeleiding van chronische aandoeningen ingezet worden.
 • De aios kan (elementen van) RET toepassen in de spreekuur-context.

Gebruiksaanwijzing

Volgt

Onderwijsactiviteit 1 - Voorbereiding voor de TKD

 • aios inventariseren, in de twee weken voorafgaand aan het onderwijs, alle vragen die ze hebben over dit onderwerp.
 • Vragen worden meegenomen bij de voorbereiding van het onderwijs.
 • aios lezen het artikel: ‘Recente ontwikkelingen in de psychotherapie’ uit H&W, mei 2014, auteurs Marcus Huijbers en Harm van Marwijk.
 • aios bekijkt filmpje op Youtube:
 • aios neemt casus mee, hetzij iets uit eigen leven waar ze tegen aanlopen of een patiënt.

Onderwijsactiviteit 2 - Onderwijs door docent op TKD

 • Inleiding: Zie toelichting.
 • Presentatie met theorie/uitwerking:

Rationeel Emotieve Therapie

50 minuten met 1 ronde gespreksvoering

 1. Doel van onderwijs CGT toelichten ( 1 min) 1a Je kan hier de aios vragen om tweetallen te bedenken welke cognitieve therapeutische interventies ze kennen voor de meest voorkomende psychische klachten die ze tegen komen, in tweetallen laten brainstormen per soort en aard klachten. De verschillende categorieen hangen aan de muur. aios plakken met geeltjes de soorten ttherapieen bij de soort klacht. Doel: Opwarming en kijken welke kennis reeds aanwezig is.
 2. Overzichtschema: beleid op flap of bord toelichten ( 4 min)
 3. Toespitsen op RET schema. ( 20 minuten) RET sheet (A, B,C schema) Filmpje gedachten uitpluizen ( ook voor patient te laten zien) G schema ( sheet  15) G filmpje 3 minuten van Vcgt ( 3 minuten, 27 sec sheet 16) Gedachtencheck ( sheet 17)
 4. 20 minuten) Sheet 18 gespreksvoering G schema oefening met eigen casuistiek in drietallen 1 observator ( observeert met behulp van observatieformulier ( toelichten =stappen in het gesprek. Gesprek 10 minuten. Terugblik HA eerst, dan patient en dan observator geeft feedback.)
 5. Plenair opbrengst  ( 5 minuten) Eventueel nog een ronde verder gaan. Gespreksvaardigheden oefenen: Benodigdheden
  • Presentatie
  • Flap schema ( zie bijlage)
  • Kopieën G oefening
  • Kopieën Toets piekergedachten
  • Casuïstiek aios ter voorbereiding vragen
  • Boekje Beren op de weg spinsels in je hoofd ( RET)

Bronnen

- https://www.ggzrichtlijnen.nl

- https://www.gedachtenuitpluizen.nl

- Els Wiegant, RET helpt huisarts en patiënt om ware probleem te herkennen, november 2014

- Marcus Huibers, Harm van Marwijk, Recente ontwikkelingen in de psychotherapie, mei 2014

Boeken:

 • ‘Beren op de weg, spinsels in je hoofd’ Theo IJzermans e.a. (RET)

Oplossingsgericht werken.

 • Oplossingsgericht coachen Insoo Kim Berg en Peter Szabo

Powerpoint

De bouwstenen in de leerlijn psychische klachten

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Interculturaliteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Interculturaliteit