Reflecteren aan de hand van 4 perspectieven

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn professionaliteit
Auteur

Annemarie Semeijn
Jeannette Verhoeven

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

Competentie

7.2 Reflectie en actief leren

Leerplek

Leergesprek
Onderwijsprogramma

Relevantie

Reflecteren kan vanuit verschillende perspectieven.

Doelen

Het doel is om dit 4 perspectieven model zelfstandig (en met je intervisie groep) te kunnen toepassen.

Door verschillende perspectieven te gebruiken tijdens de reflectierondes en/of supervisie leer je vanuit een andere invalshoek te kijken naar je werkinbreng. Dit levert andere inzichten op.

Onderwijsactiviteiten

Dit model kan tijdens een leergesprek, reflectieronde of tijdens supervisie/intervisie gebruikt worden om de aios 'aan het stuur' te zetten en/of het reflecteren te systematiseren.

suggestie's;

- je kunt de aios vragen om met behulp van deze perspectieven te kiezen in welke modaliteit wat hem/haar betreft de interessantste onderzoeksvraag ligt (-> zelfsturing)

- na het bespreken van een inbreng van een aios, kun je als het ware 'checken' of je de vraag vanuit al deze perspectieven belicht hebt.

- in groepen kun je de 4 perspectieven ook verdelen, en aios vragen vanuit dat perspectief de inbreng van hun groepsgenoot te bevragen.

Gebruiksaanwijzing

Bij het begeleiden van reflectie kun je gebruik maken van onderstaand model, om zo systeem aan te brengen in de perspectieven waarvanuit je naar een werkinbreng kunt kijken

 

Je
inbreng

 
Download het 4 perspectieven vraagverhelderings model

Bronnen

  1. Dilts & Bateson: logische niveaus van denken, https://www.kessels-smit.nl/nl/238

De bouwstenen in de leerlijn professionaliteit

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit