Risico's bespreken met de patiënt

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn preventie
Auteur

Annemarie Schalkwijk
Louise Nooteboom

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

1. Individueel zorgplan
4. Opsporen en selecteren
9. Kinderwens

Competentie

Communicatie

Toepassing

Leergesprek
Praktijkleren

Relevantie

Als huisarts zal je steeds het gesprek aan moeten gaan over hoe de uitslagen van aanvullend onderzoek zich vertalen naar de reële risico's voor de individuele patiënt op hun spreekuur.

Hoe werkt risicocommunicatie en hoe adviseer je een patiënt over de voor- en nadelen van preventieve onderzoeken en preventieve ingrepen?

Doel

Goed kunnen communiceren met een patiënt over risico's en daarmee een voor de patiënt passend preventieplan kunnen maken.

Onderwijsactiviteiten

  • Kijk naar jouw HIS en bespreek met je opleider of en hoe de risicometer werkt.
  • Kijk of je naast het HIS ook een andere tool kunt gebruiken, bv https://u-prevent.com/
  • Ga in het eerstvolgende consult waar je CVRM-uitkomsten bespreekt met de patiënt het gesprek aan.
  • Wees je bewust van de preventieparadox

De preventieparadox

Preventieprogramma’s voor de hele bevolking zijn op macro niveau gezien effectiever dan acties die gericht zijn op mensen met een verhoogd risico. Het rendement van effectieve preventie is echter voor het individu gering.
De preventieparadox is dan deze schijnbare tegenstelling dat preventieve maatregelen op bevolkingsniveau een grotere gezondheidswinst opleveren, maar relatief weinig - en zelfs zonder zekerheid - voor het afzonderlijke individu.

Na het doornemen van onderstaande bronnen

  • heb je inzicht in het verschijnsel preventieparadox;
  • ben je je bewust van jouw invloed als huisarts op de individuele preventie;
  • begrijp je de werking tussen preventie op bevolkingsniveau en in de spreekkamer;
  • denk je na over je eigen visie hoe je deze kennis inzet in je werk als huisarts.

Bekijk onderstaande bronnen, en bedenk vragen die je in de groep zou kunnen bespreken. Denk ook aan relevante thema's uit het huidige debat, bijvoorbeeld de rol van preventieve maatregelen bij de corona pandemie.

Relevante video's

Extra informatie over risicocommunicatie

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn preventie

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie