SOA preventie

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn preventie
Auteur

Annemarie Schalkwijk
Louise Nooteboom

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

3. Preventieve activiteiten

Competentie

Medisch handelen
Maatschappelijk handelen
Professionaliteit

Toepassing

Praktijkleren

Relevantie

Op deze pagina vind je meer informatie over SOA preventie (en diagnostiek), inclusief manieren om SOA's bespreekbaar te maken.

Doelen

  •  Patiënten met kans op een SOA adequaat herkennen en zo nodig de juiste diagnostiek kunnen uitvoeren
  •  Pro-actief het gesprek aan kunnen gaan met patienten over preventie van SOA's

Gebruiksaanwijzing

Waarschijnlijk heb je al wel eens te maken gehad met een vraag over soa's als reden van consult. Maar onder welke omstandigheden vraag jij zelf actief naar soa's? In welke consulten hoort een preventief SOA advies thuis? (Denk bijvoorbeeld aan anticonceptie).

Onderwijsactiviteit

Maak een lijstje voor jezelf van risico-groepen en risico-klachten, en bepreek dit in een leergesprek. Seksuele gezondheid, Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)-risico's, het SOA-consult. Vaak wordt vergeten dat er ook preventieve activiteiten kunnen plaatsvinden voor een SOA.

Literatuurbron

Hieronder achtergrond, literatuur, standaarden en informatie tijdens het spreekuur. SOA's komen veel voor. Lang niet altijd zijn er klachten, maar onbehandelde geslachtsziekten kunnen grote schade aanrichten.

De bouwstenen in de leerlijn preventie

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit