SOLK - Huisarts en POHGGZ

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn SOLK
Auteur

Dick Walstock
Annemarie Semeijn

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

3. Verwijzen

Competenties

Samenwerken
Organiseren
Maatschappelijk handelen
Professionaliteit

Leerplek

Onderwijsprogramma

Relevantie

De POHGGZ kán bij de begeleiding van patiënten met SOLK een belangrijke rol spelen. De huisarts en de POHGGZ moeten dan wel van elkaar weten wat de ander doet en afspraken hebben over hoe ze samenwerken.

Doelen

De aios krijgt inzicht in het werk van de POH GGZ met betrekking tot SOLK.

De aios doet ervaring op met het samenwerken met de POH GGZ met betrekking tot SOLK.

Gebruiksaanwijzing 

Het afstemmen met de POHGGZ in eigen praktijk, het opdoen van nieuwe informatie aan de hand van de powerpoint.

Onderwijsactiviteiten

Tijdens de TKD

Maak gebruik van volgende powerpoint.

In de praktijk

Maak een afspraak met je eigen POH GGZ (en anders tijdens leergesprek met opleider). Welke patiënten met SOLK ziet hij/zij? Wat voor een methodes past hij/zij toe?

Maak afspraken voor een samenwerking voor de komende periode.

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn SOLK

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit