Schema SCEGS inventarisatie

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn SOLK
Auteur

Dick Walstock
Annemarie Semeijn

Stage

Overall

KBA

Overall

Competenties

Overall

Leerplek

Overall

1. SCEGS

Somatiek: De klachten

 • wat is de aard, de ernst, het beloop en de duur van de klachten?
 • Lichamelijk onderzoek

Cognitief: Eigen ideeën en gedachten over de klachten

 • Waaraan schrijft u de klachten toe?
 • Heeft bepaald gedrag invloed op de klachten (leidt tot meer of minder klachten), bewegingsangst?
 • Welke verwachtingen heeft u over het beloop (klachtenverergerende cognities, zoals dramatiseren of catastroferen of is er sprake van accepterende cognities)
 • Zijn er beheersingsmogelijkheden (denkt u invloed te hebben op de klachten, is er een gevoel van controle)?
 • Wat verwacht u van de huisarts?

Emoties: Gevoelens in relatie tot de klachten

 • Bent u wanhopig, angstig, boos, ongerust, moedeloos?
 • Wat is de aanleiding voor deze gevoelens?

Gedrag: Acties in verband met de klachten

 • Vermijdt u activiteiten? Wat is de reden? Helpt het?
 • Gaat u zo gewoon mogelijk door met uw activiteiten? Is er een reden om de activiteiten niet aan te passen? Helpt het?
 • Is er sprake van werkverzuim?

Sociaal: Welke invloed is er op het dagelijks leven?

 • Wat wil je graag doen en lukt het?
 • Ligt de nadruk op fysieke beperkingen of psychologische problemen
 • Hoe belangrijk zijn de ervaren beperkingen?
 • Hoe reageert de omgeving (bezorgd, onverschillig, negatief?)
 • Hoe gaat het op het werk?
 • Zijn er financiële consequenties?

2. Vermoeden

Bij vermoeden van depressie, angststoornis of alcoholproblematiek zijn de volgende voorbeeldvragen mogelijk:

Depressie

 • Bent u de laatste tijd somber?
 • Heeft u de laatste tijd nog plezier?

Angst

 • Bent u de laatste tijd angstig, of maakt u zich zorgen?
 • Hoe reëel is die angst?
 • Welke invloed is er op het functioneren?

Alcohol

 • Vindt u (of uw omgeving) dat u teveel drinkt?

3. Voorbeelden

Voorbeelden in stand houdende biopsychosociale factoren

Biologisch-fysiologisch Psychologisch Sociaal
 • Uitputting
 • Spierspanning
 • Conditieverlies
 • Over/onderactiviteit
 • Angst-depressie
 • Hevige emoties
 • Inadequate cognities, zoals catastroferen
 • Inadequate coping zoals verzet of gedrevenheid
 • Gebrek aan sociale steun
 • Patiëntenrol-ziektewinst
 • Niet serieus genomen worden
 • Verlies van werk
 

De bouwstenen in de leerlijn SOLK

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit